HOTĂRÂRE nr. 36 din 1 august 2021privind aprobarea Standardelor pentru activitatea de expertiză psihologică și a Procedurii de înscriere în Registrul experților psihologi
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 2 septembrie 2021    Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, și al art. 75 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de înscriere în Registrul experților psihologi, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 1 august 2021.Nr. 36.  +  Anexa nr. 1STANDARDEpentru activitatea de expertiză psihologică  +  Anexa nr. 2PROCEDURAde înscriere în Registrul experților psihologi