ORDIN nr. 234 din 14 iulie 2020privind aprobarea licențelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 99/2019
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 21 iulie 2020    Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.860/2020 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Otopeni-Aeroport, județul Ilfov, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Compania Națională Aeroporturi București - S.A., cu sediul în Otopeni, județul Ilfov, cod unic de înregistrare 26490194, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.834/2020 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Cherăstău, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea CGSS AQUA NATURA - S.R.L., cu sediul în Timișoara, județul Timiș, cod unic de înregistrare 37888803, în calitate de concesionar.  +  Articolul 3Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.827/2020 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Secula, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea S.H. EXPLORATION - S.R.L., cu sediul în Oradea, județul Bihor, cod unic de înregistrare 39376680, în calitate de concesionar.  +  Articolul 4Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.830/2020 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Dognecea Sud, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea S.H. EXPLORATION - S.R.L., cu sediul în Oradea, județul Bihor, cod unic de înregistrare 39376680, în calitate de concesionar.  +  Articolul 5Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.833/2020 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Izvoarele Bucovina, județul Suceava, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea MASPEX ROMÂNIA - S.R.L., cu sediul în Vălenii de Munte, județul Prahova, cod unic de înregistrare 3451510, în calitate de concesionar.  +  Articolul 6Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.862/2020 privind explorarea resurselor de feldspat (pegmatit cu feldspat) din perimetrul Rătcoania-Criva, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea ENE - MIN DEVELOPMENT - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, cod unic de înregistrare 38588006, în calitate de concesionar.  +  Articolul 7Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.853/2020 privind explorarea resurselor de huilă din perimetrul Pregheda Sud, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea MAGNUM GAZ - S.R.L., cu sediul în Ploiești, județul Prahova, cod unic de înregistrare 32783288, în calitate de concesionar.  +  Articolul 8Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.852/2020 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Dealu Tămășeștilor, județul Gorj, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea KAUFOF COM - S.R.L., cu sediul în Motru, județul Gorj, cod unic de înregistrare 5632024, în calitate de concesionar.  +  Articolul 9Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.855/2020 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Comanda-Motruleni, județul Mehedinți, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea MOTRULENI MINERAL GROUP - S.R.L., cu sediul în Strehaia, satul Menți, județul Mehedinți, cod unic de înregistrare RO 36982470, în calitate de concesionar.  +  Articolul 10Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.851/2020 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Tăbârța-Florești 2, județul Mehedinți, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea MOTRULENI MINERAL GROUP - S.R.L., cu sediul în Strehaia, satul Menți, județul Mehedinți, cod unic de înregistrare RO 36982470, în calitate de concesionar.  +  Articolul 11Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.854/2020 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Culmea Horăști, județul Gorj, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea DOGERIK TRANS - S.R.L., cu sediul în Târgu Jiu-Preajba Mare, județul Gorj, cod unic de înregistrare RO 28520577, în calitate de concesionar.  +  Articolul 12Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.847/2020 privind explorarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul Tărian, județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea SCUTURICI BISQUERT - S.R.L., cu sediul în Chișlaz, județul Bihor, cod unic de înregistrare 21782783, în calitate de concesionar.  +  Articolul 13Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.863/2020 privind explorarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul Tapia Vest, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Drumuri Municipale Timișoara - S.A., cu sediul în Timișoara, județul Timiș, cod unic de înregistrare RO 3286536, în calitate de concesionar.  +  Articolul 14Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.861/2020 privind explorarea resurselor de roci magnezitice (serpentine magneziene) din perimetrul Valea Dobra, județul Sibiu, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea MINERAL PROIECT INVEST - S.A., cu sediul în București, sectorul 1, cod unic de înregistrare RO 29884231, în calitate de concesionar.  +  Articolul 15Încetat aplicabilitate. (la 14-09-2021, Licența de concesionare nr. 22.848/2020 a fost încetată de Articolul 1 din DECIZIA nr. 22 din 3 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 septembrie 2021 )  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Nicolae Turdean
    București, 14 iulie 2020.Nr. 234.----