PROCEDURĂ din 28 mai 2021pentru organizarea și desfășurarea ședinței de alegeri a convențiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-19
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 iunie 2021    Notă
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 4 din 28 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 28 iunie 2021.
     +  Articolul 1(1) Ședința de alegeri a convenției filialei teritoriale este condusă de către președintele în funcție al filialei teritoriale.(2) Convocarea ședinței de alegeri a convenției teritoriale este realizată de către președintele filialei teritoriale sau, în caz de indisponibilitate sau refuz al acestuia, în ordine, de către președintele colegiului sau persoana desemnată de către majoritatea simplă a comitetului filialei la datele stabilite de către comitetul filialei teritoriale. Pentru fiecare filială teritorială sunt stabilite două date, data pentru prima convocare, respectiv data pentru a doua convocare, după caz.(3) Convenția filialei teritoriale este legal constituită în prezența majorității membrilor. În cazul neîndeplinirii condiției de cvorum la prima convocare, devine activă data celei de-a doua convocări, ce trebuie să fie în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data primei convocări. Pentru cea de-a doua dată, ședința convenției filialei teritoriale este legal constituită în prezența membrilor prezenți și adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.  +  Articolul 2(1) Organizarea ședinței de alegeri și a procedurii de vot, potrivit prezentei proceduri, este asigurată de către comitetul filialei teritoriale sub coordonarea președintelui filialei.(2) Dat fiind contextul pandemiei generate de COVID-19, ședința de alegeri și procedura de vot se vor organiza cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție epidemiologică stabilite de autoritățile publice competente.(3) Ședința de alegeri și procedura de vot din cadrul unei filiale teritoriale se vor desfășura într-o singură zi și o singură locație, cu respectarea condiției de cvorum prevăzute la art. 1 alin. (2), în intervalul orar stabilit de comitetul filialei, intervalul orar putând fi prelungit doar pentru membrii filialei teritoriale prezenți la ora-limită stabilită la locația unde se desfășoară ședința de alegeri, dacă până la ora respectivă aceștia nu au avut posibilitatea de a-și exprima votul. Condiția de cvorum se constată la 30 de minute după ora la care a fost convocată ședința convenției filialei.  +  Articolul 3(1) Selecția membrilor acestor comisii se va face cu 5 zile înaintea datei de derulare a ședințelor de alegeri. Președintele filialei teritoriale va desemna în mod aleatoriu, prin tragere la sorți, membrii celor două comisii din rândul membrilor filialei teritoriale care nu candidează la nicio funcție în forurile de conducere și care s-au oferit voluntar să facă parte din aceste comisii. Pentru fiecare comisie se vor desemna câte 3 membri supleanți, care vor putea înlocui membrii comisiilor respective în cazuri de indisponibilitate.(2) Membrii comisiei de numărare a voturilor și membrii comisiei de validare a alegerilor au obligația de a fi prezenți pe toată perioada de derulare a alegerilor, inclusiv pe durata procesului de numărare a voturilor până la încheierea acestuia.  +  Articolul 4(1) Organizarea procesului de vot este realizată de către reprezentanți voluntari, membri în comitetul filialei teritoriale, sub coordonarea președintelui comitetului filialei teritoriale.(2) Fiecare membru al filialei teritoriale are acces în sala de ședință pe baza actului de identitate, semnând lista de prezență pentru confirmarea participării sale la convenție.(3) După semnarea listei de prezență, pe baza actului de identitate, fiecare membru al filialei teritoriale prezent primește un buletin de vot în care sunt înscriși candidații validați pentru obținerea calității de membru în comitetul filialei teritoriale, de președinte al filialei teritoriale sau de reprezentant delegat la Convenția națională a colegiului, precum și propunerile pentru funcțiile de președinte al colegiului și de membru în Comitetul director al colegiului. Fiecare psiholog va semna pentru primirea buletinului de vot respectiv.(4) Exercitarea dreptului de vot individual, personal, egal, direct și secret se finalizează cu introducerea buletinului de vot în urna de votare special amenajată în acest scop.(5) Înainte de exercitarea dreptului de vot, urna este verificată, sigilată și preluată de către comisia de numărare a voturilor, în prezența membrilor comisiei de validare a alegerilor, respectiv a altor participanți la convenția filialei teritoriale prezenți în sală la acel moment.(6) Comisia de numărare a voturilor poartă întreaga răspundere pentru siguranța și integritatea urnei de vot, pe toată durata lucrărilor convenției.  +  Articolul 5(1) După finalizarea votului, urna de vot se desigilează de către comisia de numărare a voturilor, care procedează la numărarea voturilor exprimate.(2) După numărarea voturilor și încheierea procesului-verbal privind numărarea voturilor, urna de vot se predă președintelui filialei teritoriale.(3) Procesul-verbal privind numărarea voturilor împreună cu buletinele de vot valabil exprimate, anulate și neutilizate se predau comisiei pentru alegeri.----