HOTĂRÂRE nr. 614 din 3 iunie 2021pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 10 iunie 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 3 iunie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 26 lit. k) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 10 iunie 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  București, 3 iunie 2021.Nr. 614.  +  ANEXĂ
  PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE ZIUA EROILOR - 10 IUNIE 2021
  I. Măsuri administrativ-organizatorice1. Ministerul Apărării Naționale organizează ceremoniale militare și religioase la monumentele desemnate, serviciul religios în unitățile și instituțiile militare de învățământ unde sunt lăcașuri de cult și alte activități cultural-educative, după caz.2. Ministerul Afacerilor Interne organizează ceremoniale militare și religioase, serviciul religios în unitățile și instituțiile militare de învățământ unde sunt lăcașuri de cult și asigură ordinea publică la locul de desfășurare a activităților comemorative.3. Ministerul Afacerilor Externe organizează - prin intermediul reprezentanțelor diplomatice românești sau oficiilor consulare - activități specifice pentru comemorarea eroilor români căzuți și înhumați pe teritoriul altor state: depuneri de coroane și, în unele locații, ceremonii religioase, în limita bugetului aprobat.4. Ministerul Educației, prin intermediul inspectoratelor școlare, organizează și desfășoară programe dedicate aniversării Zilei Eroilor în instituțiile/unitățile de învățământ din subordine sau aflate în coordonare, de tipul lecții deschise, având ca tematică cultul eroilor, sau alte activități cultural-educative, după caz.5. Autoritățile administrației publice locale organizează manifestări comemorative, în funcție de specificul local, la mausolee ale eroilor, precum și la cimitire, parcele de onoare și monumente de război.6. În data de 10 iunie 2021 - Ziua Eroilor, la ora 12,00, în toate lăcașurile de cult se trag clopotele, iar în instituțiile publice și unitățile de învățământ se păstrează un moment de reculegere. Festivitățile de comemorare a eroilor încep după oficierea Sfintei Liturghii la sărbătoarea Înălțării Domnului.7. Instituțiile de apărare și ordine publică asigură gărzi de onoare și muzici militare/trompeți pentru ceremoniile oficiale organizate în Capitală, în municipiile reședință de județ și la alte cimitire de război reprezentative din țară. Gărzile la monumente se instalează la ora 11,30 și se ridică la ora 13,30.8. Măsurile adoptate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor vor fi incluse pe agenda primei videoconferințe săptămânale cu prefecții și președinții consiliilor județene.II. Manifestări comemorativeA. În Capitală:1. Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii la: Mormântul Ostașului Necunoscut, Monumentul eroilor militari căzuți în misiune în teatrele de operații și pe teritoriul României, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit „Filantropia“, Monumentul Eroilor Patriei și Cimitirul Eroilor Revoluției. 2. Ministerul Afacerilor Interne organizează ceremonii la: Parcela eroilor de pe DN 1, Monumentul Ultimului Străjer al Capitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cișmigiu și Monumentul Pompierilor din curtea bisericii Sfântul Gheorghe - Plevna.B. În țară:1. Autoritățile administrației publice locale organizează - în ziua de 10 iunie 2021 - cu sprijinul și participarea garnizoanelor militare, cultelor religioase, asociațiilor de veterani și al altor organizații neguvernamentale, ceremonii de depuneri de coroane și jerbe de flori, în principal la marile mausolee ale eroilor, precum și la cimitirele și parcelele de onoare.2. Manifestări de comemorare a eroilor, cu caracter neoficial, pot avea loc în toate localitățile din țară în care sunt cimitire/parcele de onoare sau monumente ale eroilor români. C. Pe plan extern:Reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate organizează acțiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuți și înhumați pe teritoriul altor state.NOTE:1. Toate manifestările prilejuite de Ziua Eroilor, în Capitală și în țară, se vor organiza și desfășura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, stabilite de autoritățile naționale și locale, aplicabile la data desfășurării acestora.2. Activitățile pentru comemorarea eroilor români în străinătate, prilejuite de Ziua Eroilor, se vor organiza și desfășura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, stabilite de autoritățile naționale din statele respective, aplicabile la data desfășurării manifestărilor.
  -----