DECIZIE nr. 267 din 7 aprilie 2021pentru numirea domnului Costin-Traian Țîra-Rădulescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 7 aprilie 2021  Având în vederea propunerea ministrului transporturilor și infrastructurii formulată prin Adresa nr. 13.582 din 31 martie 2021, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/7.826/THG din 1 aprilie 2021,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Costin-Traian Țîra-Rădulescu se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 7 aprilie 2021.Nr. 267.----