DECIZIE nr. 266 din 7 aprilie 2021privind numirea domnului Mario De Mezzo în funcția de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 7 aprilie 2021  Având în vedere propunerea ministrului culturii formulată prin Adresa nr. 1.508 din 1 martie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.590 din 3 martie 2021,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 180 alin. (1) și (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mario De Mezzo se numește în funcția de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 7 aprilie 2021.Nr. 266.----