ORDIN nr. 201 din 4 aprilie 2019pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu
EMITENT
  • AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 12 aprilie 2019    În temeiul prevederilor art. 11, 51, 74 și 75 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017,președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte norme emise anterior având același obiect își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar,
    Cristiana Doina Tudor
    București, 4 aprilie 2019.Nr. 201.  +  ANEXĂNORMEprivind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelorpentru accesul la stagiu