NORMA din 10 iulie 1978privind clasarea pentru tăiere a femelelor din speciile taurine, bubaline şi ovine
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 62 din 15 iulie 1978    1. Femelele din specia taurine pot fi clasate pentru tăiere în următoarele situaţii: a) cînd vitele prezintă anomalii ale aparatului genital vizibile la exterior, ca de exemplu: semne caracteristice intersexualitatii sau aplazie vulvara; b) cînd vitelele nu prezintă calduri pînă la vîrsta de 18 luni, dacă la examenul ginecologic se constata anomalii ale tractusului genital sau ale gonadelor (ambele ovare sau nul singur fusiform sau lipsa, prezenta testiculelor rudimentare, etc.); c) cînd vitele au depăşit vîrsta de 36 de luni şi nu au rămas gestante, indiferent dacă în acest interval de timp au manifestat sau nu calduri; d) cînd femelele, indiferent de vîrsta, prezintă tulburări locomotorii neremediabile din cauza unor leziuni ale sistemului nervos, a unor traumatisme sau pododermatite, leziuni ale maxilarelor care împiedica hranirea normală, leziuni ale oaselor bazinului care nu permit ca fatarea să se desfăşoare în mod normal (cicatrizarea vicioasa a unei fracturi a oaselor bazinului urmată de ingustarea conductorului pelvin), semne clinice certe de corpi străini (reticulita traumatica), hematurie (cistita hemoragica), afecţiuni pulmonare cronice care nu cedează la tratament şi în toate cazurile cînd aceste afecţiuni sau altele sînt considerate de medicul veterinar ca neremediabile; e) cînd vacile prezintă o tocire a dentitiei corespunzătoare virstei de 12-13 ani sau mai mult din care cauza nu se mai pot hrani corespunzător; f) cînd prezintă prolaps vaginal sau uterin, care nu s-a remediat în interval de 2 luni de la ultima fatare; g) cînd ovarele, la vacile adulte, sînt atrofiate avînd forma şi dimensiunile unui bob de porumb, iar femelele nu au mai prezentat calduri de cel puţin 6 luni; h) cînd vacile manifesta semne de nimfomanie sau au prezentat anterior asemenea simptome, iar la examenul ginecologic se găsesc ovare chistice cu dimensiunea unui ou de gaina sau ovare polichistice cu aspect muriform; i) cînd unul sau ambele salpinxuri sînt prinse de un proces inflamator şi au grosimea mai mare de 0,5 cm în diametru, cu condiţia de a se fi înregistrat cel puţin 5 însămînţări sau monte infecunde la intervale de aproximativ 21 de zile între însămînţări; j) cînd, indiferent din ce cauza, vacă nu a fost diagnosticata gestanta după mai mult de 8 luni de la ultima fatare; k) cînd 2 sau mai multe din sferturile ugerului nu mai sînt functionale; l) cînd femela a dat naştere la un vitel tetralogic; 2. Clasarea pentru tăiere a tineretului femel din specia ovine, cu excepţia celui recunoscut ca material de reproducţie prin certificat de origine şi productivitate, se poate incuviinta înainte de primul tuns. 3. După aceasta, femelele din specia ovine nerecunoscute ca material de reproducţie pot fi clasate pentru tăiere în următoarele situaţii: a) cînd prezintă o tocire a dentitiei corespunzătoare virstei de 7-8 ani, din care cauza nu se mai pot hrani corespunzător; b) cînd suferă de boli cronice neremediabile, care duc la slabirea lor progesiva sau care le împiedica să se hraneasca în mod corespunzător sau sa realizeze o fatare normală; c) cînd prezintă anomalii ale aparatului genital, vizibile la examenul clinic; d) cînd femelele au ajuns la vîrsta de 3 ani şi jumătate şi nu au realizat nici o fatare, sau cînd de la ultima fatare nu au mai produs nici un descendent, timp de 2 ani; e) cînd au uger nefunctional ca urmare a mamitelor; f) cînd femelele din rasele de lina au lina de culoare neagra sau lina a carei calitate nu permite prelucrarea industriala (lina tip stogosa sau podita); g) cînd femelele, indiferent de rasa, au greutăţi mai mici de 30 kg, la vîrsta de 2 ani. 4. În cazul femelelor din speciile taurine, bubaline sau ovine, pentru care s-au eliberat certificate de origine şi productivitate, în condiţiile Legii nr. 40/1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor, clasarea pentru tăiere se poate face numai după ce animalelor li se infirma calitatea de material de reproducţie, de către organele competente prevăzute de această lege. 5. Clasarea pentru tăiere a femelelor din speciile taurine şi ovine se face după efectuarea lucrărilor din punct de vedere zootehnic a calităţii efectivelor matca şi de tineret femel. Clasarea pentru tăiere a femelelor din speciile de bovine se face de doua ori pe an, la finele semestrelor I şi II, conform instrucţiunilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Clasarea pentru tăiere se poate hotărî şi în urma anchetelor ginecologice lunare efectuate de medicii veterinari. Pentru femelele din specia ovina, clasarea pentru tăiere se face, în cazul oilor adulte, de doua ori pe an, primavara după terminarea fatarilor şi toamna înainte de monta, iar în cazul tineretului femel (mioare), după tuns. 6. La cererea motivată a deţinătorilor de animale, medicii veterinari inspectori de stat pot efectua clasarea pentru tăiere a bovinelor şi ovinelor femele şi la alte termene decît cele prevăzute la pct. 5, cu respectarea condiţiilor cuprinse în prezentele norme. 7. Aprobarea tăierii femelelor de taurine şi bubaline clasate în acest scop, potrivit prezentelor norme, se da nominal de către direcţiile generale judeţene pentru agricultura şi industrie alimentara şi respectiv Inspectoratul agrozooveterinar al municipiului Bucureşti, în cazul femelelor aparţinînd unităţilor cooperatiste şi gospodariilor populaţiei şi de către trusturile judeţene I.A.S. pentru cele ale unităţilor agriculturii de stat, iar pentru femelele aparţinînd altor unităţi, de către forul ierarhic superior al acestor unităţi. 8. Aprobarea tăierii femelelor de ovine clasate în acest scop, în conformitate cu prezentele norme, se da numeric de către organele prevăzute la pct. 7, în cazul femelelor aparţinînd unităţilor agricole socialiste, iar pentru femelele aparţinînd gospodariilor populaţiei, de către comitetele, respectiv birourile executive ale consiliilor populare locale. --------