RAPORT nr. 33.745 din 30 decembrie 2020privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Agrigoroaei Petru, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 23 februarie 2021
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 28.10.2020-29.12.2020 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent Agrigoroaei Petru, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020:– contribuțiile electorale au fost în cuantum de 70,00 lei, reprezentând contribuții ale candidatului independent;– cheltuielile electorale au fost în cuantum de 66,01 lei.Nu a fost solicitată rambursarea cheltuielilor electorale.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 28 alin. (9) și (14) și ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 30 decembrie 2020.Nr. 33.745.-----