RAPORT nr. 33.743 din 30 decembrie 2020privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bodnar Daniel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 23 februarie 2021
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 28.10.2020-21.12.2020 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent Bodnar Daniel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020.Constatări:Nu a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale și nu au fost puse la dispoziția echipei de control documentele aferente contribuțiilor și cheltuielilor efectuate în campania electorală, astfel încât nu s-a putut verifica legalitatea veniturilor și cheltuielilor electorale.Nu a fost solicitată rambursarea cheltuielilor electorale.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (6), art. 39 alin. (1) și ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 30 decembrie 2020.Nr. 33.743.-----