RAPORT nr. 33.742 din 30 decembrie 2020privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cazac Dragoș, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 23 februarie 2021
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 28.10.2020-21.12.2020 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent Cazac Dragoș, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020.Constatări:Candidatul independent nu a înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă mandatar financiar coordonator, nu a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale și nu au fost puse la dispoziția echipei de control documentele aferente contribuțiilor și cheltuielilor efectuate în campania electorală, astfel încât nu s-a putut verifica legalitatea veniturilor și cheltuielilor electorale.Nu a fost solicitată rambursarea cheltuielilor electorale.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 34 alin. (12), art. 36 alin. (6), art. 39 alin. (1) și ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 30 decembrie 2020.Nr. 33.742.---------