RAPORT nr. 297 din 6 ianuarie 2021privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pașcu Vasile, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 februarie 2021
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1),(4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 7.12.2020-14.12.2020 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale înregistrate de Pașcu Vasile, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate de către echipa de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 nu au fost înregistrate contribuții și nu au fost efectuate cheltuieli.Nu au fost constatate abateri contravenționale.București, 6 ianuarie 2021.Nr. 297.-----