RAPORT nr. 32.654 din 23 decembrie 2020privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Petroșan Neculai, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 februarie 2021
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1),(4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 28.10.2020-15.12.2020 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent Petroșan Neculai, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020:– contribuțiile electorale au fost în cuantum de 3.450,00 lei, reprezentând contribuții ale candidatului independent;– cheltuielile electorale au fost în cuantum de 3.377,95 lei.Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de 3.375,45 lei, iar conform documentelor justificative cuantumul acestora este de 3.377,95 lei.În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în urma verificărilor efectuate, echipa de control a validat suma de 3.027,97 lei aferentă cheltuielilor electorale, pe care o propune în vederea rambursării către competitorul electoral, și a invalidat suma de 347,48 lei în baza prevederilor art. 48 alin. (11) lit. c) raportat la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 23 decembrie 2020.Nr. 32.654.-----