DECIZIE nr. 10/2CN din 16 februarie 2021privind organizarea și desfășurarea on-line a ședințelor Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 23 februarie 2021    În temeiul art. 522,533,534 și 536 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 20,27,33,34 și art. 35 lit. t) din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare,în vederea aplicării, în situații de excepție, a dispozițiilor Regulamentului de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:  +  Articolul 1(1) În situații de excepție determinate de imposibilitatea de organizare și desfășurare a ședințelor Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu prezența fizică a membrilor acestora și a persoanelor convocate pentru audiere, ședințele Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România se pot organiza și desfășura în sistem on-line, prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, cum ar fi videoconferință/teleconferință.(2) În aplicarea alin. (1), prin situație de excepție determinată de imposibilitatea de organizare și desfășurare a ședințelor Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România se înțelege orice măsură adoptată de către autoritățile publice și care impune, la nivel național sau local, suspendarea sau limitarea participării la adunări sau evenimente publice și private. În categoria situațiilor de excepție intră, fără a se limita la decretarea stării de urgență, instituirea stării de alertă, instituirea carantinei zonale etc.  +  Articolul 2Mijloacele electronice de comunicare la distanță utilizate pentru desfășurarea ședințelor în sistem on-line trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:a) compatibilitatea cu tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;b) identificarea participanților și asigurarea participării efective a acestora la ședință;c) transmisiunea continuă și în timp real a ședinței, înregistrarea și arhivarea acesteia;d) comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât participanții să se poată adresa.  +  Articolul 3(1) În cazul în care constată necesitatea organizării și desfășurării ședinței în sistem on-line, Comisia superioară de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România va indica în convocator și informațiile referitoare la data și ora ședinței, modul de acces la aceasta al membrilor și al persoanelor care urmează a fi audiate, formele de participare, precum și modul de desfășurare a ședinței.(2) Participarea la ședința desfășurată on-line este permisă numai persoanelor care dețin calitatea de membri ai Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, consultanților juridici și IT ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România, personalului contractual al Colegiului Medicilor Stomatologi din România și persoanelor convocate pentru audiere (petent, medic stomatolog reclamat și orice altă persoană ale cărei declarații pot elucida cazul).  +  Articolul 4Comisia superioară de disciplină va duce la îndeplinire prezenta decizie.  +  Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
    Ecaterina Ionescu
    București, 16 februarie 2021.Nr. 10/2CN.----