ORDIN nr. 203 din 8 februarie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 23 februarie 2021  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 149.388 din 18.11.2020 și Referatul de aprobare nr. 149.446 din 22.12.2020 al Direcției managementul resurselor cinegetice,ținând seama de Avizul Consiliului Național de Vânătoare nr. 1/2021,în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) și alin. (4) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 și 613 bis din 13 iulie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La anexa nr. 1, poziția nr. 25 va avea următorul cuprins:
  „25ABDS Alba52Pianu00000000000“
  2. La anexa nr. 2, pozițiile nr. 509-511 și 518-520 vor avea următorul cuprins:
  509BZAJVPS Buzău24Rușavățu60050
  510BZAJVPS Buzău26Umbrărelu30000
  511BZAJVPS Buzău27Berca502070
  ……………………...
  518BZAJVPS Buzău40Vintilă Vodă301000
  519BZAJVPS Buzău41Beceni40700
  520BZAJVPS Buzău42Aldeni2540200
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 8 februarie 2021.Nr. 203.----