ORDIN nr. 168/ M.9/2021privind abrogarea Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale, și al ministrului apărării naționale nr. 363/M.29/1995 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea, organizarea și protecția muncii în activitatea de scufundare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 168 din 11 februarie 2021
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Nr. M.9 din 14 ianuarie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 23 februarie 2021  Având în vedere prevederile art. 17 și ale art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale și ministrul apărării naționale emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se abrogă Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale, și al ministrului apărării naționale nr. 363/M.29/1995 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea, organizarea și protecția muncii în activitatea de scufundare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  ----