ORDIN nr. 25 din 16 februarie 2021privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea și funcționarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum și a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării și păstrării produselor alimentare, preparării, transportului și servirii hranei în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 februarie 2021    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (2) și ale art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea și funcționarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum și a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării și păstrării produselor alimentare, preparării, transportului și servirii hranei în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 17 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul IIFuncționarii publici, polițiștii, cadrele militare în activitate, personalul contractual, soldații și gradații profesioniști care se află în concediu de acomodare beneficiază de valoarea financiară neimpozabilă actualizată a normei de hrană de care au beneficiat anterior acordării concediului de acomodare, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 16 februarie 2021.Nr. 25.----