ORDIN nr. 3.343 din 19 noiembrie 2020privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală cartier Siliștioara, orașul Corabia, județul Olt, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Monumentul Independenței, în categoria III - for public, m - monument, grupa B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 februarie 2021  Având în vedere Referatul nr. 81 din 28 aprilie 2019 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii și identității naționale privind clasarea imobilului situat la adresa poștală cartier Siliștioara, orașul Corabia, județul Olt, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Monumentul Independenței, în categoria III - for public, m - monument, grupa valorică B, în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) și b) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric Monumentul Independenței, imobil situat la adresa poștală cartier Siliștioara, orașul Corabia, județul Olt, în categoria III - for public, m - monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice OT-III-m-B-21168. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  București, 19 noiembrie 2020.Nr. 3.343.  +  ANEXĂ
  Zona de protecție a monumentului istoric Monumentul Independenței, cartier Siliștioara, orașul Corabia, județul Olt
  Coordonate puncte de contur STEREO 70:
  Nume punctE(m)N(m)
  1463124.144 253031.690
  2463243.506252993.667
  3463224.025252920.989
  4463212.923 252918.186
  5463104.495 252952.423
  6463153.521 252984.926
  7463167.738252979.869
  8463163.159252963.256
  9463169.424252961.810
  10463165.329252945.679
  11463157.618252947.605
  12463154.412252937.032
  13463140.747252941.543
  14463144.125252952.661
  15463137.138252954.828
  16463141.716252969.756
  17463148.461252968.312
  ----