RAPORT nr. 33.355 din 30 decembrie 2020privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sinka István, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 22 februarie 2021
     - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 7.12.2020-17.12.2020 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent Sinka István, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020:– contribuțiile electorale au fost în cuantum de 0,00 lei;– cheltuielile electorale au fost în cuantum de 0,00 lei. Nu a fost solicitată rambursarea cheltuielilor electorale.Nu au fost constatate abateri contravenționale.București, 30 decembrie 2020.Nr. 33.355.----