RAPORT nr. 32.788 din 24 decembrie 2020privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stekbauer Zsolt, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 22 februarie 2021
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2.11.2020-4.12.2020 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent Stekbauer Zsolt, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020:– contribuțiile electorale au fost în cuantum de 400,00 lei, reprezentând contribuții ale candidatului independent;– cheltuielile electorale au fost în cuantum de 315,83 lei. Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de 315,83 lei, iar conform documentelor justificative cuantumul acestora este de 315,83 lei.În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în urma verificărilor efectuate, echipa de control a invalidat suma de 315,83 lei aferentă cheltuielilor electorale.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 28 alin. (2), (9) și (14) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 24 decembrie 2020.Nr. 32.788.-----