ORDONANȚA nr. 18 din 21 august 1992privind încetarea activității Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanță:  +  Articolul 1Pe data prezentei ordonanțe, Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate se reorganizează în organe de specialitate ale administrației publice centrale, după cum urmează:a) Institutul Român de Standardizare;b) abrogată; (la 22-03-1999, Litera b) din Alineatul 1 al Articolul 1 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 17 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 martie 1999 ) c) Oficiul pentru Protecția Consumatorilor.Abrogat. (la 22-03-1999, Alineatul 2 din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 17 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 martie 1999 )  +  Articolul 2Guvernul, prin hotărâre, va dispune organizarea și funcționarea în subordinea sa a organelor de specialitate prevăzute la art. 1 lit. a) și c). (la 22-03-1999, Alineatul 1 din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 17 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 martie 1999 ) Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate își încetează activitatea. Decretul nr. 86 din 1 februarie 1990 privind organizarea Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei,
  Dan Constantinescu
  Secretar de stat în Departamentul
  pentru Strategia Reformei și
  Integrare Economică,
  Bujor-Bogdan Teodoroiu
  ------------------------