HOTĂRÂRE nr. 92 din 22 octombrie 2020pentru aprobarea Procedurilor și criteriilor de evaluare a activităților de educație medicală continuă, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă
EMITENT
  • COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1063 din 11 noiembrie 2020    Având în vedere:– Procesul-verbal de ședință înregistrat cu nr. 2.860 din 22.10.2020, întocmit în urma ședinței Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România;– prevederile art. 14 și ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2019;– dispozițiile art. 2 alin. (2), art. 11, art. 34-36, art. 39 alin. (2) și ale art. 107 din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017;– prevederile art. 11, 20 și 83 din Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.056/2019, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunit în ședința din data de 22.10.2020, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile și criteriile de evaluare a activităților de educație medicală continuă, precum și criteriile și normele de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,
    Elena Căciulan
    București, 22 octombrie 2020.Nr. 92.  +  ANEXĂPROCEDURI ȘI CRITERIIde evaluare a activităților de educație medicală continuă, precum și a criteriilor șinormelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicalăcontinuă