HOTĂRÂRE nr. 751 din 21 iulie 2010 privind măsurile de reorganizare a direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 5 august 2010  (la 12-08-2013, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 584 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 12 august 2013. ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) și al art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor instituții publice aflate în subordinea acestuia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Abrogat. (la 22-11-2016, Articolul 1 a fost abrogat de Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 860 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 22-11-2016, Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 860 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 22-11-2016, Articolul 3 a fost abrogat de Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 860 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 22-11-2016, Articolul 4 a fost abrogat de Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 860 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 22-11-2016, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 860 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016 )  +  Articolul 6(1) În subordinea direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București funcționează oficii de studii pedologice și agrochimice.(2) Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene se organizează și funcționează ca instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, având denumirea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Coordonarea tehnică a oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene se asigură de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar cea științifică, de Institutul de Cercetări Pedologice și Agrochimice.(4) Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene sunt instituții publice finanțate din venituri proprii.(5) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se alocă fonduri pentru finanțarea cheltuielilor anuale necesare elaborării studiilor pedologice și agrochimice și sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, precum și participării la organismele internaționale de specialitate.  +  Articolul 7Abrogat. (la 22-11-2016, Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 860 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 21 iulie 2010.Nr. 751.  +  AnexăAbrogată. (la 22-11-2016, Anexa a fost abrogată de Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 860 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016 ) ------