DECRET nr. 33 din 22 ianuarie 2021privind acreditarea unui ambasador
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 22 ianuarie 2021  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României, republicată,având în vedere propunerea Guvernului,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICDomnul Marius-Gabriel Lazurca, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, se acreditează și în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador și în Republica Costa Rica, cu reședința la Ciudad de Mexico.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 22 ianuarie 2021.Nr. 33.----