DECRET nr. 27 din 22 ianuarie 2021privind acreditarea unui ambasador
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 22 ianuarie 2021  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României, republicată,având în vedere propunerea Guvernului,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICDomnul Sorin-Dan Mihalache se acreditează în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cipru, cu reședința la Nicosia.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 22 ianuarie 2021.Nr. 27.----