ORDIN nr. 13 din 12 ianuarie 2021pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2021
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 166.277 din 31.12.2020 al Direcției generale buget finanțe și fonduri europene,în baza:– art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările și completările ulterioare; – pct. 8^2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă nivelul comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari eligibili ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, pentru acordarea de scrisori de garanție în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, astfel:
  Tipul scrisorii de garanție Nivelul lunar al comisionului de garantare pentru anul 2021
  12
  Scrisorile de garanție reprezentând 110% sau, după caz, 100% din avansul acordat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale0,05%
   +  Articolul 2Administratorul schemei de garantare pentru agricultură finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 va practica în anul 2021, pentru toate garanțiile care au fost acordate pe seama sumelor alocate din acest program, nivelul primei de garantare aflat în vigoare la data de 31.12.2015, data închiderii schemei de garantare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 12 ianuarie 2021.Nr. 13.-----