DECRET nr. 9 din 13 ianuarie 2021privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Mare Cruce
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului național Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,în semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate desfășurată pe parcursul mandatului său în România, precum și pentru implicarea substanțială în dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre țara noastră și Statele Unite ale Americii,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce Excelenței Sale domnului Zuckerman Adrian, ambasador al Statelor Unite ale Americii la București.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 13 ianuarie 2021.Nr. 9.----