DECRET nr. 8 din 13 ianuarie 2021privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și (2) lit. c) și ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuția importantă avută la susținerea și promovarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Elenă,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Mare Cruce domnului Papadopoulos Vassilis, secretar general al Administrației Președinției Elene, ambasador al Republicii Elene la București, 2016-2019.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 13 ianuarie 2021.Nr. 8.----