DECRET nr. 7 din 13 ianuarie 2021privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și (2) lit. c), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuția importantă avută la promovarea imaginii țării noastre, pentru înțelegerea și interesul manifestate față de civilizația și cultura românească,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, categoria F „Promovarea culturii“, domnului Ottley Charlie, scriitor, jurnalist și regizor, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 13 ianuarie 2021.Nr. 7.----