DECIZIE nr. 30 din 8 ianuarie 2021privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Tiberiu Horațiu Gorun a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 8 ianuarie 2021  Având în vedere propunerea formulată de ministrul finanțelor prin Adresa nr. 388.045 din 6 ianuarie 2021, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/313/D.C. din 7 ianuarie 2021, precum și adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.107/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data de 21 ianuarie 2021, domnul Tiberiu Horațiu Gorun, director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor, pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Dragoș Condrea
  București, 8 ianuarie 2021.Nr. 30.----