ORDIN nr. 3.225 din 30 decembrie 2020pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020    În baza prevederilor art. 1 alin. (1) și ale art. 326 alin. (4), (4^1) și (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția Generală a Vămilor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute la art. 1 reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.121/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 29 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Certificatele de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată emise în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.121/2015, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează valabilitatea până la data înscrisă în acestea, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) lit. a), c) și e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și titularul este înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.
    Ministrul finanțelor,
    Alexandru Nazare
    București, 30 decembrie 2020.Nr. 3.225.  +  ANEXĂNORMEprivind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxeipe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri