ORDIN nr. 725 din 30 mai 2008privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 10 iunie 2008  Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) și ale art. 26^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 4 lit. B pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007, cu modificările ulterioare,ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.
  p. Ministrul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale,
  Lucia Nora Morariu,
  secretar de stat
  București, 30 mai 2008.Nr. 725.  +  ANEXĂPROCEDURĂde implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici șimijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit