DECRET nr. 939 din 25 noiembrie 2020privind conferirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1149 din 27 noiembrie 2020  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A și B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,cu prilejul Zilei Naționale a României, pentru rezultatele remarcabile obținute în activitatea profesională, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Ofițer, cu însemn pentru civili, doamnei chestor de poliție Dimofte Constantin Dorina.  +  Articolul 2Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:1. domnului chestor principal de poliție Bute Constantin Liviu;2. domnului chestor de poliție Mirițescu Dumitru Eduard;3. domnului comisar-șef de poliție Berechet Marian Bogdan-Alexandru;4. domnului Stan Dan, personal contractual.  +  Articolul 3Se conferă Medalia Națională Pentru Merit clasa a II-a, cu însemn pentru civili, domnului agent-șef principal de poliție Mirea Ion Gabriel.  +  Articolul 4Se conferă Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari, domnului maistru militar principal Mato Alexandru Tiberiu-Alexandru.  +  Articolul 5Se conferă Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili:1. domnului agent-șef adjunct de poliție Gheonu Mihai Dan-Liviu;2. domnului Dinu-Căruntu Gheorghe Claudiu-Nicușor, personal contractual;3. doamnei Cenusa-Siia Gabriel Mădălina-Gabriela, personal contractual.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  București, 25 noiembrie 2020.Nr. 939.-----