ORDIN nr. 1.323 din 9 noiembrie 2020pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale
EMITENT
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 26 noiembrie 2020    Având în vedere dispozițiile art. 20 lit. b) și s) și ale art. 25 alin. (1) și (3) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În vederea îndeplinirii termenului de conformare de 6 luni prevăzut la art. 10 alin. (4) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, operatorii de servicii esențiale aplică normele tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale.  +  Articolul 3În aplicarea art. 32 alin. (5) din Legea nr. 362/2018, cu modificările și completările ulterioare, se va ține seama de Normele tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale, prevăzute la art. 1.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Secretarul general al Guvernului,
    Antonel Tănase
    București, 9 noiembrie 2020.Nr. 1.323.  +  ANEXĂNORME TEHNICEprivind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informaticeaplicabile operatorilor de servicii esențiale