DECRET nr. 911 din 24 noiembrie 2020privind eliberarea din funcție a unui procuror
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1129 din 24 noiembrie 2020    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.034/2020,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICLa data de 30 noiembrie 2020, domnul locotenent-colonel magistrat Ovidiu-Emanuel Roșca, procuror militar șef al Secției de urmărire penală la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 24 noiembrie 2020.Nr. 911.-----