ORDIN nr. 4.441/C din 29 octombrie 2020privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor polițiști de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri și preoți militari
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 115 alin. (3) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, cu modificările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului justiției nr. 2.980/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcționarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, maiștri militari și subofițeri din Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia,văzând Nota nr. 31.252 din 17.09.2020 privind conferirea decorației Semnul onorific În Serviciul Patriei unor polițiști de penitenciare din Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, cu grade profesionale de ofițeri, în conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1La data de 1 decembrie 2020 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, polițiștilor de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri și preoților militari, prevăzuți în anexa nr. 1.  +  Articolul 2La data de 1 decembrie 2020 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, polițiștilor de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri și preoților militari, prevăzuți în anexa nr. 2.  +  Articolul 3La data de 1 decembrie 2020 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, polițiștilor de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri și preoților militari, prevăzuți în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciare subordonate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-3 se comunică instituțiilor interesate.
    Ministrul justiției,
    Marian Cătălin Predoiu
    București, 29 octombrie 2020.Nr. 4.441/C.-----