HOTĂRÂRE nr. 983 din 12 noiembrie 2020privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Timișoara din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 21 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 864 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 288 și art. 361 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,^Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare și valoarea de inventar ale imobilelor aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Timișoara, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilelor cu nr. MFP 35573 și 35576 - Pavilion secția V și Post control vizite, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în administrarea Penitenciarului Timișoara, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a imobilelor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora. (3) După scoaterea din funcțiune și demolarea imobilelor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Timișoara își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică.  +  Articolul 3Administrația Națională a Penitenciarelor va opera împreună cu Ministerul Finanțelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 12 noiembrie 2020.Nr. 983.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor la care se modifică descrierea tehnică și valoarea de inventar,
  aflate în administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor -
  Penitenciarul Timișoara - CUI 4269126
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnicăVecinătățiAdresaAnul dobândirii/dării în folosințăValoare de inventar (în lei)Situație juridicăTipul bunului (mobil/ imobil)
  Baza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
  123456789101112
  355738.25.02Pavilion secția VD + P + 1E - Sc totală = 463 mp, Sd totală = 1.094 mp; CF 410254 - C4 Țara: România, județ: Timiș, oraș Timișoara, str. Popa Șapcă nr. 7197227.645CF 35/1939, 13/1964, 21982/1972, Dec. N 5194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, HG nr. 1.106/2012, HG nr. 416/2016În administrare Imobil
  355768.25.02Post control viziteP - Sc totală = 167 mp, Sd totală = 167 mp; CF 410254 - C8 Țara: România, județ: Timiș, oraș Timișoara, str. Popa Șapcă nr. 71963111.240CF 35/1939, 13/1964, 21.982/1972, Dec. N 5.194/1952 a MFA, HG nr. 295/2011, HG nr. 1.106/2012, HG nr. 416/2016În administrare Imobil
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor aflate în administrarea Penitenciarului Timișoara din subordinea
  Administrației Naționale a Penitenciarelor, care se transmit din domeniul public
  al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
  Nr. crt.Nr. M.F.Cod de clasificareDenumire imobilAdresa imobilAnul dobândirii/dării în folosințăDescriere tehnicăValoare de inventar (în lei)Persoana juridică care administrează bunul
  012345678
  1355738.25.02Pavilion secția VȚara: România, județ: Timiș, oraș Timișoara, str. Popa Șapcă nr. 71972D + P + 1E - Sc totală = 463 mp, Sd totală = 1.094 mp; CF 410254 - C427.645Penitenciar Timișoara - CUI 4269126
  2355768.25.02Post control viziteȚara: România, județ: Timiș, oraș Timișoara, str. Popa Șapcă nr. 71963P - Sc totală = 167 mp, Sd totală = 167 mp; CF 410254 - C8111.240Penitenciar Timișoara - CUI 4269126
  -----