HOTĂRÂRE nr. 992 din 18 noiembrie 2020privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 19 noiembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 și al anexei nr. 3/25/02 la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă repartizarea sumei de 233 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2020, pentru finanțarea unor lucrări de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2(1) Suma prevăzută la art. 1 se transferă către bugetele locale prin intermediul inspectoratelor școlare județene.(2) Ordonatorii principali de credite, și anume consiliile locale pe raza cărora unitățile de învățământ își desfășoară activitatea, răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit anexelor nr. 1 și 2. (3) La sfârșitul anului 2020 sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 479/2020 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 18 iunie 2020, se modifică și se completează la pozițiile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Ioana Lazăr,
  secretar general
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 18 noiembrie 2020.Nr. 992.  +  Anexa nr. 1
  Continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora
  la unități de învățământ preuniversitar de stat în anul 2020
  Nr. crt.Nr. crt./județDenumirea unității administrativ-teritorialeDenumirea unității de învățământ Suma (mii lei)
  TOTAL GENERAL233
  Total Teleorman121
  11Comuna BragadiruȘcoala Gimnazială „Sfinții Voievozi“, comuna Bragadiru121
  Total Vaslui112
  21Comuna TăcutaȘcoala Gimnazială „Sfântul Andrei“, comuna Tăcuta112
   +  Anexa nr. 2
  Modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 479/2020 privind repartizarea unor sume
   din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării,
  pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
  Nr. crt.Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2020Nr. poziției din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2020Nr. poziției din cadrul județuluiDenumirea unității administrativ-teritorialeJudețul/Denumirea unității de învățământSuma (mii lei)Suma (mii lei)
  TOTAL GENERAL01.351
  Brăila–183183
  12151Comuna VictoriaȘcoala Gimnazială, comuna Victoria–183183
  Buzău–169290
  22194Comuna CislăuȘcoala Gimnazială Cislău, comuna Cislău–169169
  32216Comuna RâmniceluȘcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Râmnicelu–121121
  4Comuna NăeniȘcoala Gimnazială Năeni, comuna Năeni1210
  Călărași1210
  5Comuna SpanțovȘcoala Gimnazială nr. 1 Spanțov1210
  Galați–28270
  62334Comuna DrăgușeniȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Adam, comuna Drăgușeni–135135
  72345Comuna DrăgușeniȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Fundeanu, comuna Drăgușeni–135135
  8Comuna CorodȘcoala Primară, sat Cărăpcești, comuna Corod1210
  9Comuna VârleziȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Vârlezi1210
  Giurgiu2840
  10Comuna ColibașiȘcoala Gimnazială nr. 2 Câmpurelu, comuna Colibași740
  11Comuna DaiaȘcoala Gimnazială nr. 1 Daia, comuna Daia890
  12Comuna GogoșariȘcoala Gimnazială „Marin Gh. Popescu“, comuna Gogoșari1210
  Gorj1060
  13Comuna BâlteniȘcoala Gimnazială nr. 1 Peșteana-Jiu, comuna Bâlteni1060
  Iași2270
  14Comuna CucuteniȘcoala Gimnazială „Petru Poni“, corp B - Grădinița, comuna Cucuteni1060
  15Comuna MogoșeștiȘcoala Profesională Mogoșești, comuna Mogoșești1210
  Mureș–106106
  162751Comuna BăgaciuȘcoala Gimnazială Băgaciu, comuna Băgaciu–106106
  Olt–275449
  172801Comuna CoteanaȘcoala Gimnazială Ipotești, comuna Coteana–121121
  18Comuna IpoteștiȘcoala Gimnazială Ipotești, comuna Ipotești1210
  1911684Comuna MorunglavGrădinița cu Program Normal sat Morunglav, comuna Morunglav–5353
  20Comuna MorunglavGrădinița cu Program Normal sat Morunești, comuna Morunglav530
  21834Orașul Drăgănești-OltLiceul Tehnologic Drăgănești, orașul Drăgănești-Olt–169169
  22845Orașul Drăgănești-OltȘcoala Gimnazială Comani, orașul Drăgănești-Olt–106106
  Vaslui2353
  23Comuna TăcutaȘcoala Gimnazială „Sfântul Andrei“, comuna Tăcuta230
  24125466Comuna VindereiȘcoala Primară sat Docăneasa, comuna Vinderei–5353
  25Comuna VindereiȘcoala Primară sat Docani, comuna Vinderei530
  ----