HOTĂRÂRE nr. 976 din 12 noiembrie 2020privind aprobarea valorilor de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 17 noiembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă valorile de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale, prin valorile de prag corespunzătoare criteriilor intersectoriale, prevăzute în anexa nr. 1, și criteriile sectoriale specifice și valorile de prag corespunzătoare fiecărui sector și subsector de activitate, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Directorul general al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate,
  Dan Cîmpean
  București, 12 noiembrie 2020.Nr. 976.  +  Anexa nr. 1
  Valorile de prag corespunzătoare criteriilor intersectoriale
  Sectoare/Subsectoare: 7/12
  Cod criterii intersectoriale: CI(1-6)
  CICriterii intersectoriale (CI)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  12Numărul de utilizatori care se bazează pe serviciul furnizatDependența altor sectoare prevăzute în anexa la Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, de serviciul furnizat de entitatea în cauzăNumăr de utilizatori/beneficiari50.000
  Număr de contracte încheiate22.600
  Număr de sectoare/subsectoare afectate2
  Număr de operatori de servicii esențiale afectați3
  34Impactul pe care l-ar putea avea incidentele, în ceea ce privește intensitatea și durata, asupra activităților economice și societale sau asupra siguranței publiceCota de piață a entității în cauzăDurata incidentului1 oră
  Intensitatea incidentului1 Gbps
  Procente cotă de piață (CAEN)5%
  56Distribuția geografică în ceea ce privește zona care ar putea fi afectată de un incidentImportanța entității pentru menținerea unui nivel suficient al serviciului, ținând cont de disponibilitatea unor mijloace alternative pentru furnizarea serviciului respectivZona geografică afectată1 județ/sector
  Număr de unități administrativ-teritoriale (UAT) afectate3 UAT (din care cel puțin un municipiu/oraș) sau 5 UAT (care nu sunt municipii/orașe)
  Număr de țări afectate2 state/țări
  Mijloc alternativ pentru furnizarea serviciului1
   +  Articolul 1(1) Valorile de prag corespunzătoare criteriilor intersectoriale reprezintă valoarea minimă de la care are loc aplicarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea NIS, respectiv valoarea care odată atinsă duce la identificarea operatorului de servicii esențiale. Valoarea de prag este utilizată în procesul de identificare și înscriere a operatorilor de servicii esențiale în Registrul operatorilor de servicii esențiale.(2) Valoarea de prag reprezintă un nivel minim de impact de la care intensitatea unui incident cibernetic afectează activitățile societale și/sau economice, precum și viața și siguranța cetățeanului, indiferent de sectorul/subsectorul de activitate al operatorului de servicii esențiale.(3) În cazul în care sunt identificați mai mulți indicatori metrici pentru un criteriu intersectorial se analizează oricare dintre aceștia, iar la alegerea valorii de prag se selectează valoarea corespunzătoare indicatorului selecționat.  +  Articolul 2(1) Criteriile intersectoriale și valorile de prag sunt utilizate în procesul de identificare a operatorilor de servicii esențiale pentru stabilirea efectului de perturbare a serviciului în cazul producerii unui incident.(2) Procesul de identificare a operatorilor de servicii esențiale este una dintre componentele principale ale asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, iar procedura este stabilită și gestionată de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, în calitate de autoritate competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice, care asigură furnizarea serviciilor esențiale ori furnizează serviciile digitale.
   +  Anexa nr. 2
  Criteriile sectoriale specifice și valorile de prag corespunzătoare fiecărui sector și subsector de activitate
  Sector: energieSubsector: electricitateCod sectorial/subsectorial: A
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Operatori economici din domeniul energiei electrice, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 42 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareProducerea energiei electrice (indiferent de tehnologia utilizată) utilizând rețele și sisteme informatice cu impact direct sau indirect asupra disponibilității serviciului esențialA11Criterii specifice serviciului furnizatPuterea instalată (Pi)[indiferent de combustibilul utilizat]20MW
  Furnizarea de energie electrică către consumatori (vânzarea de energie electrică către consumatorii finali, revânzarea de energie electrică către furnizori, exploatarea schimbului de energie electrică)A12Numărul de beneficiari ai serviciului furnizatNumăr de utilizatori/beneficiari10.000
  Operarea piețelor centralizate de energie electricăA13Fără excepție
  Operatori de transport și de sistem, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 40 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareTransportul energiei electrice (managementul rețelei de transport, măsurarea energiei electrice)A21Fără excepție
  Operarea sistemului electroenergetic (funcționarea în siguranță a sistemului electroenergetic național, echilibrarea balanței producție-consum, gestionarea interconexiunilor de rețea)A22Fără excepție
  Operatori de distribuție, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 39 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareDistribuția energiei electrice (managementul rețelei de distribuție, gestionarea conexiunilor de consum, controlul contoarelor de consum, măsurarea energiei electrice)A31Profilul furnizorului de serviciiOperatori de distribuție energie electrică concesionariFără excepție
  Sector: energieSubsector: petrolCod sectorial/subsectorial: B
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Operatori de conducte de transport al petroluluiOperarea conductelor de petrol (gestionarea și supravegherea conductelor) utilizând rețele și sisteme informatice operate direct sau indirectB11Fără excepție
  Operatori ai instalațiilor de producție, de rafinare și de tratare a petrolului, de depozitare și de transportProducția de petrol (managementul instalațiilor de producție)B21Fără excepție
  Rafinarea și tratarea petrolului (managementul rafinăriilor)B22Fără excepție
  Depozitarea petrolului (managementul instalațiilor de depozitare a petrolului)B23Fără excepție
  Transportul petrolului (planificarea transportului, operarea unei flote de nave, camioane etc.)B24Fără excepție
  Sector: energieSubsector: gaze naturaleCod sectorial/subsectorial: C
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Operatori economici din sectorul gazelor naturale, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 67 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareProducția de gaze naturale (indiferent de tehnologia utilizată) utilizând rețele și sisteme informatice cu impact direct sau indirect asupra disponibilității serviciului esențialC11Fără excepție
  Operarea piețelor centralizate de gaze naturaleC12Fără excepție
  Operatori de transport și de sistem, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 65 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareTransportul gazelor (managementul rețelei de transport; exploatarea; întreținerea; dezvoltarea sistemului de transport; interconectări cu alte sisteme; asigurarea capacității pe termen lung a sistemului; asigurarea serviciului de aprovizionare cu gaze naturale în condiții de continuitate și siguranță a rețelei de transport)C21Fără excepție
  Operatori de distribuție, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 63 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareDistribuția gazelor (managementul rețelei de distribuție, gestionarea conexiunilor de consum, controlul contoarelor de consum)C31Fără excepție
  Operatori de înmagazinare, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 64 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareDepozitarea gazelor (managementul instalațiilor de depozitare a gazelor)C41Fără excepție
  Operatori ai terminalelor GNL, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 60 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareLichefierea gazelor (managementul instalațiilor de lichefiere)C51Fără excepție
  Descărcarea și regazificarea gazelor (managementul instalațiilor de descărcare; managementul instalațiilor de regazificare)C52Fără excepție
  Furnizori persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt definiți la art. 100 pct. 44 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareFurnizarea de gaze către consumatori (vânzarea de gaze la consumatorii finali, revânzarea de gaze la furnizori, funcționarea schimbului de gaze)C61Fără excepție
  Operatori de instalație de rafinare și de tratare a gazelor naturaleRafinarea gazelor naturale (managementul instalațiilor de rafinare)C71Fără excepție
  Tratarea gazelor naturale (managementul instalațiilor de tratare)C72Fără excepție
  Sector: transportSubsector: transport aerianCod sectorial/subsectorial: D
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Operatori de control al gestionării traficului care prestează servicii de control al traficului aerian (ATC), astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulament-cadru)Servicii de control al traficului aerian, comunicații aeronautice, navigație și supraveghereD11Fără excepție
  Transportatori aerieni, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 4 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002Transportul de călătoriD21Numărul de beneficiari ai serviciului furnizatVolumul de pasageri transportați (din totalul la nivel național)5%
  Transportul de marfăD22Numărul de beneficiari ai serviciului furnizatVolumul de mărfuri transportate (din totalul la nivel național)5%
  Organe de administrare a aeroportului, astfel cum sunt definite la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport, inclusiv aeroporturile principale enumerate în secțiunea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Administrarea infrastructurii aeroportuareD31Profilul furnizorului de serviciiAeroporturile centrale și globale din România [Secțiunea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013]Fără excepție
  Procesare și transport încărcătură comercială aeronaveD32Profilul furnizorului de serviciiAeroporturile centrale și globale din RomâniaFără excepție
  Exploatarea instalațiilor de siguranță și securitate aeroportuarăD33Profilul furnizorului de serviciiAeroporturile centrale și globale din RomâniaFără excepție
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, precum și entități care operează instalații auxiliare în cadrul aeroporturilor
  Operatori mentenanță aeronaveÎntreținere și reparații aeronaveD41Fără excepție
  Agenții aeronautici civiliRaportare evenimente care pot reprezenta un risc semnificativ pentru siguranța aviațieiD51Fără excepție
  Sector: transportSubsector: transport feroviarCod sectorial/subsectorial: E
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Administratori de infrastructuri, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 3 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioareControlul și gestionarea traficului feroviar (supravegherea și reglementarea traficului; semnalizarea; planificarea traficului; gestionarea traseului trenurilor)E11Fără excepție
  Întreprinderi feroviare, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 3 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioareTransportul de mărfuri și materiale periculoase (exploatarea materialului rulant)E21Numărul de beneficiari ai serviciului furnizatVolumul de mărfuria) 500 mii tone/an b) 1 mil. TEU/an
  Transportul de călători (exploatarea materialului rulant; informarea și recepția pasagerilor; gestionarea fluxurilor de călători)E22Fără excepție
  Transportul de călători cu metroul, tramvaiul, metroul ușorE23Fără excepție
  Întreținerea infrastructurii feroviareE24Fără excepție
  Întreținerea materialului rulant (locomotive, vagoane etc.)E25Fără excepție
  Sector: transportSubsector: transport pe apăCod sectorial/subsectorial: F
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Companii de transport de mărfuri și pasageri pe ape interioare, maritime și de coastă, astfel cum sunt definite pentru transportul maritim în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare, fără a include navele individuale operate de companiile respectiveTransportul de pasageri (informarea și recepția pasagerilor; îmbarcarea, debarcarea și gestionarea fluxurilor de călători)F11Fără excepție
  Transportul de mărfuriF12Numărul de beneficiari ai serviciului furnizatVolumul de mărfuria) 500 mii tone/an b) 1 mil. TEU/an
  Transportul de mărfuri periculoase (rezervare; înregistrare și expediere mărfuri; planificarea rutelor)F13Fără excepție
  Organe de gestionare a porturilor, astfel cum sunt definite la art. 3 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securității portuare, inclusiv instalațiile portuare ale acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 725/2004, și entitățile care operează lucrări și echipamente în cadrul porturilorTraficul naval portuar (pilotare; remorcare; ancorare; realimentare; salvare; depoluare)F21Fără excepție
  Asigurarea securității portuareF22Fără excepție
  Administrarea și exploatarea infrastructurii portuareF23Fără excepție
  Servicii de marfă (încărcare; descărcare; depozitare; pază și gestionarea containerelor)F24Numărul de beneficiari ai serviciului furnizatVolumul de mărfuria) 500 mii tone / an sau b) 1 mil. TEU/an
  Intervenție în cazuri de urgență (incendiu; poluare; căutare și salvare)F25Fără excepție
  Operatori de servicii de trafic naval, astfel cum sunt definiți la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale României, cu modificările și completările ulterioareServiciul de management al traficului maritim și/sau fluvialF31Fără excepție
  Sector: transportSubsector: transport rutierCod sectorial/subsectorial: G
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Autorități rutiere, astfel cum sunt definite la art. 2pct. 12 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UEa Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic, responsabile pentru controlul gestionării traficuluiGestionarea drumurilor naționale (întreținere; semnalizare; gestionarea infrastructurii; controlul traficului și reglementare)G11Fără excepție
  Operarea și gestionarea infrastructurii rutiereG12Fără excepție
  Operatori de sisteme de transport inteligente, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012Controlul traficului rutierG21Fără excepție
  Gestionarea fluxului de pasageri/călători (inclusiv informații despre aceștia)G22Fără excepție
  Gestionarea serviciilor de transport sanitar, asistat/neasistatG23Fără excepție
  Gestionarea transportului de mărfuriG24Criterii specifice serviciului furnizatDistanța totală efectuată de flota auto500 mii km/an
  Gestionarea transportului de mărfuri periculoaseG25Fără excepție
  Sector: BancarSubsector: -Cod sectorial/subsectorial: H
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Instituții de credit, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012Administrarea conturilor, inclusiv a celor legate de activitatea de atragere de depozite și de acordare de crediteH11Fără excepție
  Servicii de platăH12Fără excepție
  Servicii de investițiiH13Fără excepție
  Sector: infrastructuri ale pieței financiareSubsector: -Cod sectorial/subsectorial: I
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Operatori de locuri de tranzacționare, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 24 din Directiva 2014/65/UEa Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CEși a Directivei 2011/61/UEExploatarea platformelor de tranzacționare pentru instrumentele financiareI11Fără excepție
  Titluri valori mobiliare emiseI12Fără excepție
  Contrapartide centrale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacțiiServiciul central de compensare/decontare pentru tranzacțiile de pe piața financiarăI21Fără excepție
  Sector: sănătateSubsector: instituții de asistență medicală (inclusiv spitale și clinici private)Cod sectorial/subsectorial: J
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Furnizori de servicii medicale, astfel cum sunt definiți în Hotărârea Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, cu modificările ulterioareServicii medicale de prevenție, diagnostic, tratament și/sau îngrijiri de sănătateJ11Fără excepție
  Depozitare și/sau distribuire de medicamenteJ12Fără excepție
  Producția de medicamente J13Fără excepție
  Laboratoare de analize și diagnosticJ14Fără excepție
  Servicii de spitalizare (inclusiv ambulatoriu)J15Fără excepție
  Servicii de primiri urgențeJ16Fără excepție
  Furnizare dispozitive medicale cu impact asupra viețiiJ17Fără excepție
  Servicii publice de acordare a asistenței medicale de urgențăJ18Fără excepție
  Administrarea sistemului național de asigurări sociale de sănătate și a datelor specifice furnizorilor de servicii medicaleJ19Fără excepție
  Sector: furnizare și distribuire de apă potabilăSubsector: -Cod sectorial/subsectorial: K
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  Furnizori și distribuitori de apă destinată consumului uman, astfel cum sunt definiți la art. 2din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, excluzând distribuitorii pentru care distribuția de apă destinată consumului uman reprezintă doar o parte din activitatea lor generală de distribuire a altor produse de bază și produse care nu sunt considerate servicii esențialeManagementul bazinului hidrografic K11Criterii specifice serviciului furnizatVolumul de apă al bazinului hidrografic1 mil. mc/an
  Captarea apei bruteK12Fără excepție
  Tratarea apei bruteK13Fără excepție
  Transportul și distribuția apei potabileK14Numărul de beneficiari ai serviciului furnizatConsumatori finali5.000
  Colectarea și tratarea apei uzateK15Fără excepție
  Furnizarea de apă potabilă îmbuteliată (preluare, îmbuteliere, logistică și controlul calității apei)K16Criterii specifice serviciului furnizatVolumul de recipiente îmbuteliate1 mil. recipiente/an
  Sector: infrastructură digitalăSubsector: -Cod sectorial/subsectorial: L
  Tipul de entitate (T)Servicii esențiale (SE)CSECriterii sectoriale (CS)Indicatori metrici (I)Valori de prag (P)
  IXPServicii de colaborare pentru schimbul de trafic internetL11Fără excepție
  DNSOperațiuni rezolvări recursive server DNSL21Fără excepție
  Operațiuni autorizare server DNSL22Fără excepție
  Operațiuni primare server DNSL23Fără excepție
  TLDGestionare registre nume de domenii (.ro)L31Fără excepție
  Înregistrare nume domenii de nivel superior (TLD)L32Fără excepție
  Alocare nume domenii de nivel superior (.ro)L33Fără excepție
  Servicii de găzduire TLD (.ro)L34Fără excepție
   +  Articolul 1(1) Valoarea de prag reprezintă o valoare minimă utilizată în procesul de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale [art. 6 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea NIS].(2) Valoarea de prag este un nivel minim de impact de la care intensitatea unui incident cibernetic afectează activitățile societale și/sau economice, precum și viața și/sau siguranța cetățeanului.(3) Pentru fiecare serviciu esențial identificat în Lista serviciilor esențiale care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea NIS, elaborată de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO în calitate de autoritate competentă la nivel național și aprobată prin hotărâre a Guvernului, corespunde unul sau mai multe criterii sectoriale. (4) Criteriul sectorial reprezintă un criteriu/mod de identificare a unui parametru care odată afectat duce la afectarea furnizării serviciului esențial.(5) Indicativul metric reprezintă un indicator de comparație corespunzător unui criteriu sectorial, căruia i se atribuite o valoare de prag unică și care se utilizează în procesul de autoidentificare a operatorilor de servicii esențiale.  +  Articolul 2(1) Valorile de prag corespunzătoare criteriilor sectoriale reprezintă valoarea minimă de la care are loc aplicarea Legii NIS, respectiv valoarea care odată atinsă duce la identificarea operatorului de servicii esențiale. Valoarea de prag este utilizată în procesul de identificare și înscriere a operatorilor de servicii esențiale în Registrul operatorilor de servicii esențiale.(2) Dacă pentru indicatorul metric corespunzător unui criteriu sectorial este identificată o valoare de prag „Fără excepție“, atunci toți operatorii economici care furnizează serviciul esențial corespunzător sunt operatori de servicii esențiale.
  -----