HOTĂRÂRE nr. 933 din 28 octombrie 2020privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970, de pe raza localităților Dragalina și Perișoru, județul Călărași"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 6 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobat Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale, și având în vedere Decizia inspectorului-șef al Gărzii forestiere București nr. 110/2016 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „Perdele forestiere de protecție autostrăzi și drumuri naționale“, anexa nr. 2 - Perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970, de pe raza localităților Dragalina și Perișoru, județul Călărași“, potrivit planului de amplasament/hărții topografice, prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970, de pe raza localităților Dragalina și Perișoru, județul Călărași“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.  +  Articolul 3Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităților Dragalina și Perișoru din județul Călărași, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1, situate pe raza localităților Dragalina și Perișoru din județul Călărași, în cuantum de 469.698 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2020 Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 55 „Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de împădurire“.  +  Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 6Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Ștefan Gheorghe,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 octombrie 2020.Nr. 933.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii,
  situate pe raza localităților Dragalina și Perișoru, județul Călărași,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Categoria de folosință:
  A - Arabil
  Obiectivul de investiții: „Perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970“
  Nr. crt.JudețUnitatea administrativ-teritorialăNumele și prenumele proprietarului/deținătorului terenuluiCategoria de folosințăNr. cadastral/ Nr. carte funciarăNumăr parcelă în planul de situație Tarla/ParcelăPoziția față de localitateSuprafață de expropriat (mp)Valoarea justă a despăgubirilor terenului, conform Legii nr. 255/2010(lei)
  012345678910
  Tronsonul 102 + 800 - 103 + 025, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINASculy-Logotheti SeverinaA-Arabil201071T 142/2, P 1 extravilan61538.109,42 lei
  2CĂLĂRAȘIDRAGALINAGulacsi Gologan StefanA-Arabil233542T 142/2, P 2extravilan577760,46 lei
  TOTAL67308.869,88 lei
  Tronsonul 103 + 040 - 103 + 280, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINAGulacsi Gologan ȘtefanA-Arabil200921T 142/3, P 1extravilan50776.691,29 lei
  2CĂLĂRAȘIDRAGALINAGulacsi Gologan StefanA-Arabil233512T 142/3, P 2extravilan21532.837,57 lei
  TOTAL72309.528,86 lei
  Tronsonul 103 + 380 - 103 + 840, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINABeta MariaA-Arabil233451T 141/3, P 3extravilan1332017.555,26 lei
  TOTAL1332017.555,26 lei
  Tronsonul 103 + 846 - 105 + 100, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINAProtopopescu SergiuA-Arabil217041T 140, P 1extravilan43645.751,59 lei
  2CĂLĂRAȘIDRAGALINAProtopopescu SergiuA-Arabil-2T 140, P 2extravilan800610.551,60 lei
  3CĂLĂRAȘIDRAGALINAFocheanu Marius FlorinA-Arabil228873T 140, P 3-4, lot 1extravilan6180,40 lei
  4CĂLĂRAȘIDRAGALINAArpasanu Gheorghe Virgil, Arpasanu ElenaA-Arabil228884T 140, P 3-4, lot 2extravilan27673.646,80 lei
  5CĂLĂRAȘIDRAGALINARoman Paula, Roman Marius ViorelA-Arabil218095T 140, P 3-4extravilan21352.813,85 lei
  6CĂLĂRAȘIDRAGALINATolea SorinaA-Arabil225566T 140, P 3-4extravilan302398,02 lei
  7CĂLĂRAȘIDRAGALINASOCIETATEA ARPEST - S.R.L.A-Arabil225577T 140, P 3-4extravilan18292.410,55 lei
  8CĂLĂRAȘIDRAGALINAMunteanu Cogalniceanu FlorinaA-Arabil234738T 140, P 3extravilan72309.528,87 lei
  9CĂLĂRAȘIDRAGALINADumitrescu GeorgetaA-Arabil216999T 140, P 5, lot 2extravilan68659.047,81 lei
  10CĂLĂRAȘIDRAGALINAPopa Gh. Zamfira A-Arabil-10T 140, P 6extravilan12731.677,77 lei
  11CĂLĂRAȘIDRAGALINANazat Steliana A-Arabil-11T 140, P 7extravilan12671.669,86 lei
  12CĂLĂRAȘIDRAGALINADanciu George, Savu Catela NicoletaA-Arabil2290212T 140, P 8extravilan14311.886,00 lei
  TOTAL3753049.463,12 lei
  Tronsonul 105 + 500 - km 106 + 015, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINAPatranescu GheorgheA-Arabil-1T 184, P 21extravilan45966.057,35 lei
  2CĂLĂRAȘIDRAGALINASavu Niculae, Savu DanielaA-Arabil203722T 184, P 20extravilan551726,20 lei
  3CĂLĂRAȘIDRAGALINASavu Niculae, Savu DanielaA-Arabil218543T 184, P 19extravilan8641.138,72 lei
  4CĂLĂRAȘIDRAGALINANeferu Traian, Neferu MariaA-Arabil236954T 184, P 18extravilan7671.010,88 lei
  5CĂLĂRAȘIDRAGALINASavu Niculae, Savu DanielaA-Arabil202285T 184, P 17extravilan319420,43 lei
  6CĂLĂRAȘIDRAGALINASavu Niculae, Savu DanielaA-Arabil201756T 184, P 17extravilan319420,43 lei
  7CĂLĂRAȘIDRAGALINASavu Niculae, Savu DanielaA-Arabil204387T 184, P 16extravilan425560,13 lei
  8CĂLĂRAȘIDRAGALINASavu Niculae, Savu DanielaA-Arabil204378T 184, P 15extravilan8481.117,63 lei
  9CĂLĂRAȘIDRAGALINASavu Niculae, Savu DanielaA-Arabil204369T 184, P 14extravilan423557,50 lei
  10CĂLĂRAȘIDRAGALINASavu Niculae, Savu DanielaA-Arabil2044010T 184, P 13extravilan423557,50 lei
  11CĂLĂRAȘIDRAGALINASavu Niculae, Savu DanielaA-Arabil2043511T 184, P 12extravilan414545,64 lei
  12CĂLĂRAȘIDRAGALINASavu Niculae, Savu DanielaA-Arabil2043912T 184, P 11extravilan379499,51 lei
  13CĂLĂRAȘIDRAGALINASavu Niculae, Savu DanielaA-Arabil2023313T 184, P 10extravilan408537,73 lei
  14CĂLĂRAȘIDRAGALINADursina Platon A-Arabil-14T 184, P 9extravilan411541,68 lei
  15CĂLĂRAȘIDRAGALINAConstantin VictorA-Arabil-15T 184, P 8extravilan297391,43 lei
  16CĂLĂRAȘIDRAGALINAS.C. BARTER TRADING ROMANIA - S.R.L., VOLKSBANK ROMANIA - S.A. A-Arabil2041116T 184, P 7extravilan208274,14 lei
  17CĂLĂRAȘIDRAGALINAS.C. BARTER TRADING ROMANIA - S.R.L., VOLKSBANK ROMANIA - S.A. A-Arabil2041417T 184, P 6extravilan173228,01 lei
  18CĂLĂRAȘIDRAGALINAS.C. BARTER TRADING ROMANIA - S.R.L., VOLKSBANK ROMANIA - S.A.A-Arabil2041518T 184, P 5extravilan138181,88 lei
  19CĂLĂRAȘIDRAGALINAS.C. BARTER TRADING ROMANIA - S.R.L., VOLKSBANK ROMANIA - S.A. A-Arabil2041319T 184, P 4extravilan103135,75 lei
  20CĂLĂRAȘIDRAGALINAS.C. BARTER TRADING ROMANIA - S.R.L., VOLKSBANK ROMANIA - S.A. A-Arabil2041620T 184, P 3extravilan6889,62 lei
  21CĂLĂRAȘIDRAGALINAPaduretu MariaA-Arabil-21T 184, P 2extravilan3444,81 lei
  22CĂLĂRAȘIDRAGALINADragomir MariaA-Arabil2041222T 184, P 1extravilan45,27 lei
  23CĂLĂRAȘIDRAGALINAPlaisanu DanielA-Arabil-23T 184, P 25extravilan27483.621,76 lei
  TOTAL1492019.664,00 lei
  Tronsonul 106 + 040 - 106 + 905, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINAIorgoiu IonA-Arabil4851T 134/1, P 1extravilan25943.418,79 lei
  2CĂLĂRAȘIDRAGALINASimion ZenoviaA-Arabil244302T 134/1, P 2extravilan12221.610,55 lei
  3CĂLĂRAȘIDRAGALINASimion (Drinca) Maria, Simion Constantin, Simion ZenoviaA-Arabil240153T 134/1, P 3extravilan27683.648,12 lei
  4CĂLĂRAȘIDRAGALINAVulpe IonA-Arabil4704T 134/1, P 4extravilan25683.384,53 lei
  5CĂLĂRAȘIDRAGALINAGhionoiu DumitruA-Arabil17925T 134/1, P 5extravilan23363.078,76 lei
  6CĂLĂRAȘIDRAGALINAAnghelache GheorgheA-Arabil18626T 134/1, P 6extravilan291383,53 lei
  7CĂLĂRAȘIDRAGALINAAnghelache ConstantinA-Arabil18507T 134/1, P 7extravilan292384,84 lei
  8CĂLĂRAȘIDRAGALINACalinescu Razvan Andrei, Calinescu VasilicaA-Arabil243028T 134/1, P 8extravilan292384,84 lei
  9CĂLĂRAȘIDRAGALINACalinescu Razvan Andrei, Calinescu VasilicaA-Arabil242939T 134/1, P 9extravilan22342.944,33 lei
  10CĂLĂRAȘIDRAGALINADupceag NiculinaA-Arabil39410T 134/1, P 10extravilan265349,26 lei
  11CĂLĂRAȘIDRAGALINASimion AurelianA-Arabil2317811T 134/1, P 11extravilan26243.458,33 lei
  12CĂLĂRAȘIDRAGALINASerban Maria A-Arabil2077112T 134/1, P 12extravilan13161.734,44 lei
  13CĂLĂRAȘIDRAGALINAStanciu Gh. IonA-Arabil2076813T 134/1, P 11extravilan18702.464,59 lei
  14CĂLĂRAȘIDRAGALINAIvascu EugeniaA-Arabil30214T 134/1, P 14extravilan583768,37 lei
  15CĂLĂRAȘIDRAGALINATeicu StelianaA-Arabil32915T 134/1, P 15extravilan583768,37 lei
  16CĂLĂRAȘIDRAGALINASmedia ConstantinA-Arabil32016T 134/1, P 16extravilan496653,71 lei
  17CĂLĂRAȘIDRAGALINADulea Ecaterina, Cozan Elisabeta, Constantin Joita, Dulea StefanA-Arabil2413917T 134/1, P 17extravilan17502.306,43 lei
  18CĂLĂRAȘIDRAGALINACalavie NicolaeA-Arabil36418T 134/1, P 18extravilan18092.384,19 lei
  19CĂLĂRAȘIDRAGALINARosca DumitruA-Arabil36119T 134/1, P 19extravilan263346,62 lei
  20CĂLĂRAȘIDRAGALINARosca Elena A-Arabil37620T 134/1, P 20extravilan584769,69 lei
  21CĂLĂRAȘIDRAGALINARosca IonA-Arabil40021T 134/1, P 21extravilan9801.291,60 lei
  TOTAL2772036.533,89 lei
  Tronsonul 106 + 921 - 107 + 039, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINARosca IonA-Arabil4001T 134/1, P 21extravilan228300,50 lei
  2CĂLĂRAȘIDRAGALINABirzaloiu Ion, Birzaloiu Vasilica, Rosca Georgeta, Calavie Eugenia, Birzaloiu GheorgheA-Arabil3402T 134/1, P 22extravilan17822.348,61 lei
  3CĂLĂRAȘIDRAGALINACiobanu DumitruA-Arabil3233T 134/1, P 23extravilan14601.924,22 lei
  TOTAL34704.573,33 lei
  Tronsonul 107 + 045 - 108 + 355, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINASOCIETATEA ARPREST - S.R.L.A-Arabil244781T 133/1 , P 2extravilan1793623.638,97 lei
  2CĂLĂRAȘIDRAGALINAStuparu Maria, Antonia IoanaA-ArabilNC: 530/2/33T 128/1, P 6extravilan2127628.040,96 lei
  TOTAL3921251.679,93 lei
  Tronsonul 108 + 390 - 108 + 600, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINAOprea RodicaA-Arabil2871T 127/1, P 5extravilan56607.459,67 lei
  TOTAL 56607.459,67 lei
  Tronsonul 108 + 700 - 109 + 085, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINADabija EcaterinaA-Arabil2581T 127/1, P 7extravilan5876,44 lei
  2CĂLĂRAȘIDRAGALINANasta Serban, Nasta Lucia, Nasta Egon Mihai, Nasta EugenA-Arabil280/22T 127/1, P 4extravilan1143215.066,94 lei
  TOTAL 1149015.143,38 lei
  Tronsonul 109 + 091 - 110 + 570, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINATeren la dispoziția Comisiei locale de fond funciar*A-Arabil- 1T 125/1extravilan21612.848,12 lei
  2CĂLĂRAȘIDRAGALINAS.C. ADVIDOCA - S.R.L.A-Arabil219262T 125/1, P 28/1extravilan34764.581,24 lei
  3CĂLĂRAȘIDRAGALINAMihai Elena, Mirescu Maria, Vasile Virginia, Vasile Maria, Vasile George, Vasile Ion, Bugeac Elena, Petcu Maria, Stan LuminitaA-Arabil-3T 125/1, P 28extravilan30924.075,14 lei
  4CĂLĂRAȘIDRAGALINAConstantin MariaA-Arabil-4T 125/1, P 29extravilan719947,61 lei
  5CĂLĂRAȘIDRAGALINAS.C. CHIREA 2000 - S.R.L.A-Arabil236925T 125/1, P 30extravilan15692.067,88 lei
  6CĂLĂRAȘIDRAGALINAMatache Marius Viorel, Matache Laura MihaelaA-Arabil218396T 125/1, P 31extravilan595784,19 lei
  7CĂLĂRAȘIDRAGALINAIzvoreanu AuricaA-Arabil-7T 125/1, P 32extravilan353465,24 lei
  8CĂLĂRAȘIDRAGALINAChirea Simion-Viorel, Chirea Doina-ElenaA-Arabil200198T 125/1, P 33extravilan24503.229,01 lei
  9CĂLĂRAȘIDRAGALINAMatache Marius Viorel, Matache Laura MihaelaA-Arabil212399T 125/1, P 34extravilan9241.217,80 lei
  10CĂLĂRAȘIDRAGALINAS.C. ADVIDOCA - S.R.L.A-Arabil2143610T 125/1, P 35extravilan11471.511,70 lei
  11CĂLĂRAȘIDRAGALINAStanciu VasileA-Arabil2409111T 125/1, P 36extravilan13671.801,65 lei
  12CĂLĂRAȘIDRAGALINAProca Robert-Valentin, Gascan Diana-CarmenA-Arabil2056512T 125/1, P 37extravilan11321.491,93 lei
  13CĂLĂRAȘIDRAGALINAPlosca AnghelA-Arabil2444313T 125/1, P 38extravilan451594,40 lei
  14CĂLĂRAȘIDRAGALINAChirea Simion-Viorel, Chirea Doina-ElenaA-Arabil2001314T 125/1, P 39extravilan22392.950,92 lei
  15CĂLĂRAȘIDRAGALINAMuresanu Tudora, Nicolae Elena, Stefan VodaA-Arabil-15T 125/1, P 40extravilan33124.365,09 lei
  16CĂLĂRAȘIDRAGALINASerban IonA-Arabil2040816T 125/1, P 41extravilan20912.755,86 lei
  17CĂLĂRAȘIDRAGALINASerban Mircea-DanutA-Arabil2040917T 125/1, P 41extravilan562740,69 lei
  18CĂLĂRAȘIDRAGALINARadulescu Gabriel-Corneliu, Radulescu Georgeta, Cindrea Dan-Nicu, Cindrea Violeta-MarilenaA-Arabil2041018T 125/1, P 41extravilan10341.362,77 lei
  19CĂLĂRAȘIDRAGALINAGavrila LascarA-Arabil-19T 125/1, P 42extravilan10721.412,86 lei
  20CĂLĂRAȘIDRAGALINAS.C. ADVIDOCA - S.R.L.A-Arabil2143520T 125/1, P 43extravilan474624,71 lei
  21CĂLĂRAȘIDRAGALINAS.C. ADVIDOCA - S.R.L.A-Arabil2143721T 125/1, P 44extravilan24053.169,70 lei
  22CĂLĂRAȘIDRAGALINAChirea Simion-Viorel, Chirea Doina-ElenaA-Arabil2011022T 125/1, P 4extravilan18752.471,18 lei
  23CĂLĂRAȘIDRAGALINAChirea Simion Viorel, Chirea Doina ElenaA-Arabil2045123T 125/1, P 3 lot 1extravilan7681.012,19 lei
  24CĂLĂRAȘIDRAGALINAChirea Simion Viorel, Chirea Doina ElenaA-Arabil2045224T 125/1, P 3 lot 2extravilan7871.037,24 lei
  25CĂLĂRAȘIDRAGALINADitescu DumitruA-Arabil2334625T 125/1, P 2extravilan54267.151,26 lei
  26CĂLĂRAȘIDRAGALINADragnea Ion, Dragnea Dan, Nitu ElenaA-Arabil67726T 125/1, P 1extravilan22192.924,56 lei
  TOTAL 4370057.594,94 lei
  Tronsonul 110 + 580 - 111 + 275, UAT Dragalina, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIDRAGALINABarton Venera SmarandaA-Arabil3571T 124/1, P 24extravilan363478,42 lei
  2CĂLĂRAȘIDRAGALINASamargiu PetruA-Arabil2462T 124/1, P 23extravilan1191115.698,25 lei
  3CĂLĂRAȘIDRAGALINAMartac DumitruA-Arabil5243T 124/1, P 25extravilan910612.001,36 lei
  TOTAL 2138028.178,03 lei
  TOTAL UAT DRAGALINA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI232362306.244,29 lei
  Tronsonul 111 + 355 - 111 + 530, UAT Perișoru, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIPERIȘORUAcademia RomânăA-Arabil-1T 95/5, P 1extravilan21412.821,76 lei
  TOTAL21412.821,76 lei
  Tronsonul 111 + 640 - 114 + 000, UAT Perișoru, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIPERIȘORUAcademia RomânăA-Arabil-1T 95/5, P 1extravilan2083327.457,10 lei
  2CĂLĂRAȘIPERIȘORUAcademia RomânăA-Arabil-3T 95/6, P 1extravilan1128114.867,93 lei
  3CĂLĂRAȘIPERIȘORUAcademia RomânăA-Arabil-4T 95/7, P 1> 3760549.561,96 lei
  TOTAL6971991.886,99 lei
  Tronsonul 114 + 095 - 114 + 250, UAT Perișoru, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIPERIȘORUAcademia RomânăA-Arabil-1T 95/7, P 1extravilan49606.537,09 lei
  TOTAL 49606.537,09 lei
  Tronsonul 114 + 350 - 115 + 710, UAT Perișoru, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIPERIȘORUAcademia RomânăA-Arabil-1T 95/7, P 1extravilan14131.862,28 lei
  2CĂLĂRAȘIPERIȘORUScreca DumitruA-Arabil1962T 114/4, P 1extravilan591778,92 lei
  3CĂLĂRAȘIPERIȘORUCiobanu VictoriaA-Arabil2743T 114/4, P 2extravilan592780,23 lei
  4CĂLĂRAȘIPERIȘORURosu Georgeta, Dragan AurelianA-Arabil2774T 114/4, P 3extravilan73439.677,80 lei
  5CĂLĂRAȘIPERIȘORUCalinescu ElenaA-Arabil376/25T 114/4, P 4extravilan1553220.470,59 lei
  6CĂLĂRAȘIPERIȘORUIordache Anghel, Voicu Iana, Ion Maria, Iordache Raducan, Iordache TacheA-Arabil298/2/26T 114/4, P 5extravilan1584920.888,38 lei
  TOTAL 4132054.458,20 lei
  Tronsonul 115 + 750 - 115 + 970, UAT Perișoru, județul Călărași
  1CĂLĂRAȘIPERIȘORUVasile Mihai Costin, Vasile MarinelaA-Arabil231911T 114/4, P 8extravilan58807.749,62 lei
  TOTAL58807.749,62 lei
  TOTAL UAT PERIȘORU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI124020163.453,66 lei
  TOTAL GENERAL356382469.697,95 lei
  * Pentru pozițiile în care se regăsește mențiunea „teren la dispoziția Comisiei locale de fond funciar“, astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deținătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentațiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condițiile legii.
  -----