ORDIN nr. 1.627 din 26 august 2019privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 28 august 2019  Având în vedere prevederile Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, luând în considerare art. 8 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și art. 83 alin. (2) și (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, se stabilesc documentele care atestă reședința în străinătate, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 25 martie 2016, cu completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.
  Ministrul afacerilor externe,
  Ramona-Nicole Mănescu
  București, 26 august 2019.Nr. 1.627.  +  ANEXĂ
  LISTA
  documentelor care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență
  la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și
  Camera Deputaților din anul 2020
  NOTE:
  1. Pentru cetățenii români care dețin și cetățenia statului de reședință, documentele de identitate eliberate de autoritățile locale ale statului de reședință (carte de identitate, pașaport, certificat de naturalizare/cetățenie etc.) reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.
  2. Documentele speciale emise cetățenilor români angajați ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare și ai organizațiilor internaționale cu sediul în străinătate, precum și cele emise membrilor de familie ai acestora reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.
  3. Lista avizată de serviciul personal al Ministerului Apărării Naționale/Ministerului Afacerilor Interne care să ateste calitatea de militar în misiune reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.
  4. Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma un tratament medical, de mai mult de 90 de zile, documentele emise ori avizate de o autoritate medicală, pe plan local, reprezintă dovada de reședință în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.
  5. Pentru cetățenii români cu reședința pe teritoriile altor entități nerecunoscute ca state, documentele deținute pe plan local reprezintă dovada de reședință în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.
  6. În vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 este necesară prezentarea unui singur document din cele enumerate mai jos.
  7. Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma unul sau mai multe programe de studii, documentele emise ori avizate de o instituție de învățământ ori formare profesională, pe plan local, ori de autoritățile statelor acestor entități reprezintădovada de reședință
  Nr. crt.ȚaraDocumentele
  1Afganistan1. Viză de lungă ședere2. Pașaport de serviciu însoțit de NATO Travel Order (individual sau colectiv)
  2Africa de Sud1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize4. Permis de rezidență permanentă
  3Albania1. Document care atestă domiciliul2. Permis de ședere pentru străini
  4Algeria1. Carte de reședință2. Permis de ședere
  5Andorra1. Titlu de sejur eliberat străinilor2. Permis de conducere
  6Angola1. Permis de ședere permanentă2. Permis de ședere temporară3. Viză de muncă aplicată în pașaport4. Carte de rezidență pentru cetățeni străini
  7Antigua și Barbuda1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  8Arabia Saudită1. Permis de rezident2. Adeverință care să ateste adresa
  9Argentina1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie: română și argentiniană)2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină)3. Adeverință privind rezidența temporară
  10Armenia1. Permis de rezidență temporară2. Document de călătorie pentru străini3. Permis de ședere permanentă
  11Australia1. Viză de rezidență temporară2. Viză de rezidență permanentă3. Permis de conducere4. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)
  Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Australiei
  12Insula Christmas1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  13Insulele Cocos1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  14Insula Norfolk1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  15Austria1. Dovadă de înscriere sau înregistrare (Bestätigung der Meldung sau Meldezettel)2. Adeverință de înregistrare pentru cetățenii SEE și ai Confederației Elvețiene (Anmeldebescheinigung für EWR Bürgern-innen und Schweizer Bürger-innen)3. Certificat privind libera circulație în UE (EU Freizügigkeitsbestätigung)4. Titlu de ședere sau dovadă de stabilire (Aufenthaltstitel)5. Document de identitate cu fotografie pentru cetățenii comunitari (EU - Lichtbildausweis)6. Adeverință de lungă ședere (Bescheinigung des Daueraufenthalts)
  16Azerbaidjan1. Permis de rezidență temporară2. Permis de rezidență permanentă
  17Bahamas1. Permis de ședere permanentă2. Permis de ședere temporară (annual permit)
  18Bahrain1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de ședere
  19BangladeshConform pct. 1 și 2 din notă
  20Barbados1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  21Belarus1. Permis de ședere
  22Belgia1. Permis de ședere temporară, tip E2. Permis de ședere permanentă, tip E+3. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere temporară4. Atestat de înregistrare la primărie pentru ședere permanentă5. Carte de identitate pentru străini6. Certificat de înregistrare în registrul străinilor7. Certificat de înregistrare
  23Belize1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  24Benin1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  25Bhutan1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  26BoliviaConform pct. 1 și 2 din notă
  27Bosnia și Herțegovina1. Colant privind reședința aplicat în pașaport2. Card pentru rezidenți străini3. Decizie de acordare a rezidenței
  28Botswana1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize4. Permis de rezidență permanentă
  29Brazilia1. Carte de identitate pentru străini2. Carte de domiciliu3. Document de rezidență temporar
  30Brunei Darussalem1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale2. Carte de identitate violet pentru rezidenții care au depășit vârsta de 12 ani4. Carte de identitate verde pentru persoanele care stau mai mult de 3 luni în Brunei Darussalem
  31Bulgaria1. Certificat/Permis de ședere continuă pentru cetățenii UE - cu valabilitate de până la 5 ani2. Certificat/Permis de ședere permanentă pentru cetățenii UE - cu valabilitate de 10 ani3. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE - cu valabilitate de până la 5 ani4. Card de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE - cu valabilitate de 10 ani5. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere continuă) - cu valabilitate de la 5 ani6. Permis de ședere pentru membru de familie al unui cetățean UE (ședere permanentă) - cu valabilitate de 10 ani7. Permis de ședere pentru persoana cu ședere continuă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/EC - cu valabilitate de până la 5 ani8. Permis de ședere pentru persoana cu ședere permanentă, beneficiar conform art. 3 alin. 2 din Directiva 2004/38/EC - cu valabilitate de până la 5 ani9. Card de ședere temporară/permanentă pentru cetățean străin10. Card de ședere pentru cetățean străin, care beneficiază de statutul de azilant11. Card de ședere pentru cetățean străin cu statut umanitar (persoană care beneficiază de protecție subsidiară)12. Card de ședere pentru refugiat13. Adeverință eliberată, la cerere, de autoritățile bulgare locale (document prin care se menționează domiciliul sau reședința)
  32Burkina Faso1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  33Burundi1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  34Cambodgia1. Viză aplicată în pașaport
  35Camerun1. Permis de ședere2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  36Canada1. viză de rezident permanent2. formularele de rezidență permanentă IMM 5292/IMM 5688 (formulare de landed immigrant)3. carte de rezident permanent 4. viză de rezident temporar5. permis de studii6. permis de muncă7. confirmare de trimitere (Confirmation of Referral) către Immigration Refugee Board8. titlu de călătorie pentru refugiați9. certificat de identitate10. permis de conducere
  37Capul Verde1. Permis de ședere permanentă
  38Republica CentrafricanăConform pct. 1 și 2 din notă
  39Republica Cehă1. Permis de rezidență temporară2. Permis de rezidență permanentă3. Colant aplicat în pașaport privind permisiunea de ședere temporară/permanentă4. Adeverință privind reședința
  40Chile1. Carte de identitate pentru străini2. Permis de ședere permanentă
  41China1. Permis de ședere2. Dovadă de stabilire a reședinței eliberată de secțiile de poliție: a) tipizatul model 2008; b) tipizatul model 2009; c) dovadă de stabilire a reședinței temporare; d) dovadă de stabilire a reședinței temporare pentru vizitatori3. Permis de ședere permanentă eliberat de Hong Kong și Macao
  Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Chinei
  42Hong Kong1. Permis de ședere2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  43Macao1. Permis de ședere2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  44Ciad1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  45Cipru1. Certificat de înregistrare2. Permis de ședere temporară3. Carte de identitate pentru străin4. Permis de ședere „RTCN“ sub forma unei vize/ștampile aplicate în pașaport5. Permis de conducere cipriot
  46Coasta de Fildeș1. Certificat de rezidență2. Permis de ședere temporară
  47Comore1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize4. Permis de rezidență permanentă
  48Congo1. Viză de ședere2. Atestat de rezidență
  49R.D. Congo1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  50Costa Rica1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale 2. Conform pct. 1 și 2 din notă
  51Columbia1. Carte de identitate pentru străini2. Permis de ședere temporară
  52Croația1. Pașaportul croat2. Cartea de identitate croată3. Certificatul de cetățenie croată4. Cardul de rezidență5. Adeverință de înregistrare a șederii temporare în Republica Croația
  53Cuba1. Carte de identitate pentru străini (completată olograf)
  54Danemarca1. Permis de ședere/rezidență2. Dovadă a dreptului de ședere având forma unei adeverințe3. Certificat de înregistrare4. Permis de conducere5. Card de sănătate
  Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Danemarcei
  55Insulele Feroe1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  56Groenlanda1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  57Djibouti1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  58Dominica1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  59Republica Dominicană1. Carte de identitate pentru străini
  60Ecuador1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  61Egipt1. Viza de ședere emisă de autoritățile egiptene2. Reședința pe teritoriul egiptean, care se aplică pentru o perioadă mai mare de 3 luni3. Pentru persoanele cu dublă cetățenie este valabil pașaportul românesc pe care se află ștampila de intrare pe teritoriul egiptean, în paralel cu prezentarea documentului de identitate egiptean.
  62El Salvador1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale2. Conform pct. 1 și 2 din notă
  63Elveția1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate: pașaportul; cartea de identitate2. Pentru străini: - permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C); - adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință; - cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe
  64Emiratele Arabe Unite1. Viză de reședință2. Permis de rezidență
  65Eritreea1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  66Estonia1. Card de identitate pentru cetățenii UE
  67Etiopia1. Permis de ședere temporară
  68Fiji1. Permis de conducere și permis de conducere temporar2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale3. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)
  69Filipine1. Certificat de înregistrare pentru străini2. Permis de muncă pentru străini3. Viză de reședință
  70Finlanda1. Permis de rezidență2. Card de rezidență3. Permis de reședință sub formă de colant aplicat în pașaport4. Atestat de reședință eliberat de evidența populației5. Atestat de reședință eliberat de poliție6. Permis de conducere7. Cartea de identitate emisă de autoritățile finlandeze pentru cetățenii din țările UE, cu valabilitate de 5 ani, fără drept utilizare ca document de călătorie
  71Franța1. Titlu de sejur (modelul electronic și carte de rezident)2. Recipisă temporară care înlocuiește titlul de sejur expirat sau pierdut3. Adeverință, certificat și atestat prin care primarul/funcționarul primăriei certifică și semnează faptul că solicitantul domiciliază în Franța4. Certificat sau adeverință de școlarizare5. Atestat care conține numărul național de asigurare medicală6. Ultimul aviz de impozitare7. Dovadă a calității de șomer (cu valabilitate de un an)8. Permis de conducere9. Card de asigurare medicală10. Atestat de domiciliu eliberat de Ministerul de Interne francez11. Declarație de domiciliu dată pe propria răspundere, cu legalizarea semnăturii de către primar sau ofițerul de stare civilă12. Adeverință privind alegerea domiciliului, în măsura în care din conținutul acesteia reiese că este eliberată de către o autoritate a statului francez, fapt confirmat prin ștampilă și semnătura reprezentantului legal13. Cărți individuale de acordare a ajutorului medical de stat sau cărți pentru persoane cu handicap, găzduite de autoritățile franceze14. Extrase de cont bancar cu intrări/ieșiri de fonduri recente15. State salarizare16. Factură electricitate17. Factură de internet și telefon fix18. Asigurări domiciliu
  Franța - Departamente de peste mări:
  72Guyana Franceză1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  73Guadelupa1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  74Martinica1. D Franța - Departamente de peste mări:ocumente de reședință emise de către autoritățile locale
  75Mayotte1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  76Reunion1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  Franța - Teritorii de peste mări:
  77Polinezia Franceză1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  78Noua Caledonie1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  79Saint Barthélemy1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  80Saint Martin1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  81Saint Pierre și Miquelon1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  82Wallis și Futuna1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  83Gabon1. Permis de ședere
  84GambiaConform pct. 1 și 2 din notă
  85Germania1. Adeverință privind domiciliul permanent/reședința 2. Adeverință privind dreptul la liberă circulație și la alegerea domiciliului în UE3. Permis de muncă (numai pentru persoanele care dețin și cetățenia germană)4. Permis de ședere pe durată determinată5. Permis de ședere6. Permisiune de stabilire permanentă7. Permisiune de ședere permanentă UE
  86Georgia1. Permis electronic de ședere temporară2. Permis de ședere permanentă
  87Republica Elenă1. Adeverință de înregistrare2. Adeverință privind domiciliul3. Adeverință de înregistrare ca membru de familie al unui cetățean european4. Carte de rezidență pentru membrul de familie al unui cetățean European5. Documente emise de autoritățile elene de resort, inclusiv Ministerul elen al Afacerilor Externe, pentru cetățenii români cu statut special (diplomați, polițiști-FRONTEX, militari, funcționari internaționali, persoane asimilate acestora)6. Cartea de identitate elenă eliberată de serviciile locale de evidență a populației7. Permisul de conducere elen, eliberat de direcțiile regionale ale Ministerului Transporturilor8. Numărul individual de identificare fiscală atribuit de autoritățile elene (AFM)9. Contractul de închiriere a unei locuințe în Republica Elenă, înregistrat la autoritățile locale10. Document care conține numărul de asigurare medicală (AMKA)11. Facturi de plată utilități pe teritoriul Republicii Elene.
  88Grenada1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  89GhanaConform pct. 1 și 2 din notă1. Viză de ședere temporară2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  90Guatemala1. Viză aplicată în pașaport2. Permis de ședere
  91Guineea Bissau1. Permis de ședere
  92Guineea ConakryConform pct. 1 și 2 din notă
  93Guineea Ecuatorială1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  94GuyanaConform pct. 1 și 2 din notă
  95Haiti1. Permis de ședere2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  96Honduras1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  97India1. PIO Card2. Certificat de înregistrare3. Viză aplicată în pașaport
  98Indonezia1. Permis de ședere temporară2. Permis de ședere permanentă
  99Insulele Cook1. Permis de conducere2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  100Insulele Marshall1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  101Insulele Solomon1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  102Iordania1. Permis de ședere2. Permis de muncă3. Pașaportul și cartea de identitate eliberate de autoritățile iordaniene pentru persoanele cu dublă cetățenie româno-iordaniană
  103Irak1. Document care atestă dreptul de ședere2. Document care atestă domiciliul
  104Iran1. Viza de muncă2. Viza de rezidență
  105Irlanda1. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie2. Certificat de naturalizare3. Documente eliberate de autoritățile irlandeze prin care se atestă încadrarea în muncă și plata taxelor și impozitelor (formularele P45 și P60)4. Documente care conțin numărul de înregistrare socială - Personal Public Service Number - PPS Card sau adeverința care conține numărul de înregistrare socială - PPSN5. Contract de închiriere a locuinței înregistrat la autoritățile locale - PRTB (Private Residential Tenancies Board)6. Contract de proprietate a unui imobil rezidențial7. Permis de conducere irlandez8. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Irlanda9. Facturi de plată utilități în Irlanda10. Pașaport emis de autoritățile irlandeze, pentru persoanele cu dublă cetățenie
  106Islanda1. Orice documente islandeze valabile care conțin numărul unic de identificare, kennitala
  107Israel1. Carte de identitate emisă pentru persoanele care urmează să primească cetățenia2. Carte de identitate emisă pentru cetățenii străini rezidenți3. Viză de reședință sau de muncă
  108Italia1. Carte de identitate pentru cetățenii străini2. Atestat de ședere/de înscriere în registrul populației3. Certificat de rezidență emis de primăria locală4. Certificat privind componența familiei - dacă pe acesta este înscrisă reședința titularilor5. Certificat cumulativ privind reședința și alte drepturi6. Permis de ședere7. Carte de identitate pentru membrii corpului diplomatic și NATO ID CARD8. Cărțile de identitate electronice
  109Jamaica1. Permis de conducere2. Permis de muncă3. Carte de identitate (Elector Registration Identification Card)4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  110Japonia1. Card de rezidență2. Certificat de rezidență3. Certificat de atestare a rezidenței4. Viză aplicată în pașaport
  111Kazahstan1. Permis de ședere2. Certificat de rezidență eliberat de primăria locală3. Carte de migrațiune4. Atestat de înscriere în registrul de populație5. Permis de muncă
  112Kenya1. Carte de identitate pentru străini2. Viză de reședință aplicată în pașaport
  113Kiribati1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  114Kuweit1. Carte de identitate pentru străini2. Viză de reședință aplicată în pașaport
  115Kârgâzstan1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  116R.P.D. Laos1. Permis de conducere și permis de conducere temporar2. Viza tip I-B3_P-B3_LA-B23. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  117Lesotho1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  118Letonia1. Permis de ședere de tip card 2. Permis de ședere electronic de tip card 3. Permis de ședere permanentă 4. Permis de ședere de scurtă durată
  119Liban1. Permis de ședere 2. Extras individual de stare civilă cu datele personale 3. Permisul de muncă 4. Dovada de rezidență eliberată de primării
  120Liberia1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  121Libia1. Carte de familie pentru persoanele căsătorite cu cetățeni libieni 2. Viză de reședință 3. Adeverință de reședință
  122Liechtenstein1. Pentru persoanele care au și cetățenia statelor menționate: a) pașaportul; b) cartea de identitate. 2. Pentru străini: a) permisele de ședere eliberate de autoritățile pentru migrație (L, B, C); b) adeverințele eliberate de primăriile locului de reședință; c) cardurile de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.
  123Lituania1. Permis de ședere de tip card 2. Permis de ședere electronic de tip card 3. Permis de ședere permanentă 4. Permis de ședere de scurtă durată 5. Acreditare eliberată de Ministerul Afacerilor Externe lituanian sub formă de card pentru personalul diplomatic și tehnico-adminsitrativ al misiunii diplomatice și pentru angajații din Institutul European de Egalitate de Gen (Vilnius)
  124Luxemburg1. Certificat de înregistrare pentru rezidență sub 5 ani (eliberat de către municipalitatea locului de reședință - primării/comune) 2. Permis de ședere permanentă pentru rezidențe mai mari de 5 ani (eliberat de către Direcția imigrări/Ministerul Afacerilor Externe local)
  125Macedonia de Nord1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de ședere temporară sub forma unui card 3. Permis de ședere temporară sub forma unei vize aplicate în pașaport 4. Permis de ședere permanentă sub forma unui card
  126Madagascar1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  127Malaysia1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de ședere 3. Viză de lungă ședere 4. Viză de reședință 5. Colant aplicat în pașaport care atestă reședința temporară
  128Malawi1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  129Maldive1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  130Mali1. Certificat de rezidență
  131Malta1. Carte de reședință permanentă pentru cetățenii UE 2. Carte de reședință temporară pentru cetățenii UE
  132Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord1. Colant/Ștampilă aplicat(ă) în pașaport care atestă reședința 2. Colant/Vinietă aplicat(ă) în pașaport privind dreptul de ședere 3. Certificat de înregistrare 4. Autorizație de muncă 5. Document care atestă reședința permanentă 6. Document care atestă înregistrarea la autoritățile locale privind confirmarea și stabilirea taxelor locale, respectiv adeverința de plată a impozitelor la autoritățile centrale sau locale 7. Permis de conducere 8. Document care conține numărul național de asigurare 9. Document care conține numărul de asigurare medicală 10. Contract de închiriere a locuinței înregistrat la autoritățile locale 11. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 12. Facturi de plată utilități în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord13. Scrisoare de confirmare a statutului Pre-Settled (EUSS Outcome Letter)14. Scrisoare de confirmare a statutului Settled (EUSS Outcome Letter)
  Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Teritorii de peste mări
  133Anguilla1. Ștampilă/Permis care atestă reședința 2. Ștampilă/Permis de muncă 3. Certificat de apartenență 4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  134Bermuda1. Permis de muncă 2. Certificat de reședință 3. Permis de intrare 4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine 5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  135Insulele Virgine1. Permis de muncă 2. Certificat de reședință 3. Permis de intrare 4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine 5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  136Insulele Cayman1. Permis de muncă 2. Certificat de reședință 3. Permis de intrare 4. Certificat eliberat unei persoane care aparține Insulelor Virgine 5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  137Insulele Falkland1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  138Gibraltar1. Permis de ședere 2. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Gibraltar, contract de muncă, contract de închiriere 3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  139Montserrat1. Permis de ședere 2. Permis de muncă 3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  140Insulele Pitcairn1. Viză de lungă ședere 2. Permis de ședere 3. Autorizație de muncă 4. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  141Insulele Georgia de Sud și Sandwich de Sud1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  142Insulele Turks și Caicos1. Certificat emis de Turks și Caicos și Caicos Islander 2. Permis de ședere 3. Certificat de rezident permanent 4. Permis de muncă 5. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  143Teritoriul Antarctic Britanic1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Dependențele Coroanei Britanice
  144Guernsey1. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Guernsey, contract de muncă, contract de închiriere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  145Insula Man1. Permis de muncă 2. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Insula Man, contract de închiriere 3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  146Jersey1. Orice document din care să rezulte că persoana respectivă locuiește în Insula Jersey, contract de închiriere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  147Maroc1. Permis de ședere/carte de rezidență 2. Carte națională de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie - română și marocană) 3. Carte de înregistrare (carte d’immatriculation) 4. Recipisă de depunere a cererii de obținere/reînnoire a cărții de înregistrare (echivalentul certificatului de înregistrare)
  148Mauritania1. Carte de rezidență 2. Carte/Titlu de sejur 3. Carte de identitate (pentru deținătorii de dublă cetățenie - română și mauritaneză)
  149Mauritius1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  150Mexic1. Atestat de reședință temporară 2. Atestat de reședință permanentă 3. Document unic de migrare
  151Micronesia1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  152Mongolia1. Permis de ședere 2. Autorizație de muncă 3. Viză de muncă
  153Republica Moldova1. Permis de ședere temporară
  154Monaco1. Titlu de sejur 2. Permis de conducere
  155Mozambic1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  156Muntenegru1. Permisul de ședere temporară 2. Permisul de ședere temporară și muncă 3. Permisul de ședere permanentă 4. Cartea de identitate pentru străini (pentru șederea permanentă)
  157RU Myanmar1. Permis de conducere 2. Viză - un an 3. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  158Namibia1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  159Nauru1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  160Nepal1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  161Nicaragua1. Documentele de reședință emise de către autoritățile locale 2. Conform pct. 1 și 2 din notă
  162Niger1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  163Nigeria1. Permis de ședere
  164Niue1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  165Norvegia1. Certificat de înregistrare a domiciliului (Bostedattest) 2. Certificat de înregistrare a reședinței pentru cetățenii SEE (Registreringsbevis for EOS-borgere) 3. Certificat de înregistrare a reședinței permanente pentru cetățenii SEE (Varig Oppholdsbevis for EOS-borgere) 4. Viză tip permis de ședere permanentă (Permanent oppholdstillatelse) 5. Permis de conducere norvegian (Forerkort), cu mențiunea că documentul atestă reședința în Norvegia numai dacă titularul deține un pașaport românesc valabil cu menționarea domiciliului în străinătate și nu poate prezenta documentele menționate la punctele de la 1 la 4 sau pașaport norvegian valid, emis pe numele său.6. Contract de muncă (valid)
  166Noua Zeelandă1. Viză de rezidență sub forma unui colant aplicat în pașaport 2. Permis de conducere 3. Card de asigurare socială și medicală și de protecție socială, care include adresa de reședință a posesorului și numărul de referință al persoanei 4. Notificare a autorităților/administrației pentru taxe/impozite 5. Contract de închiriere a locuinței 6. Factură de plată a utilităților 7. Extract bancar care să includă și adresa persoanei 8. Orice alte documente prevăzute de legislația locală (spre exemplu, facturi de utilități)
  167Tokelau1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  168Olanda1. Permis de ședere (Verblijfstitel sau Verblifskaart) 2. Card eliberat de Ministerul olandez al Afacerilor Externe pentru persoanele cu statut privilegiat (Identiteitbewijs geprivilegieerden - Ministerie van Buitenlandse Zaken) 3. Extras internațional al înregistrării persoanelor în registrul populației eliberat de primărie (Publiekszaken, Extract from the register of population) 4. Extras (Uittreksel) înregistrare la primărie și obținere cod numeric propriu burgerservicenummer (BSN) (documentele conțin și specificarea adresei de reședință, woonadres, adresgegevens, verblijfplaats) 5. Pașaport sau carte de identitate olandeze, numai împreună cu documentul românesc valabil solicitat pentru exercitarea votului 6. Permis de conducere valabil, eliberat de autoritățile olandeze (Rijbewijs) 7. Poliță de asigurare de sănătate, națională, valabilă pentru anul în curs, emisă de o firmă de asigurare olandeză (Polis Verzekering) 8. Card de student, eliberat de universități din Olanda, valabil pentru anul în curs (Studentenkaart, Student card) 9. Abonament de transport, personalizat (cu fotografie) valabil pentru anul în curs (Persoonlijke OV chipkaart)
  Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea Olandei
  169Aruba1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  170Curacao1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  171Sint Maarten1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  172Bonaire1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  173Saba1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  174St. Eustatius1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale/de autoritățile olandeze
  175Sultanatul Oman1. Card de rezidență 2. Viză aplicată în pașaport
  176Palau1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  177Palestina1. Viză de lungă ședere acordată cetățenilor străini căsătoriți cu cetățeni palestinieni
  178Pakistan1. Card pentru persoane de origine pakistaneză
  179Papua Noua Guinee1. Permis de rezidență permanentă 2. Viză de lucru cu multiple intrări
  180Panama1. Carte de identitate pentru străini
  181Paraguay1. Document național de identitate (pentru persoane care dețin dublă cetățenie) 2. Document național de identitate pentru străini (pentru persoane care dețin numai cetățenia străină) 3. Adeverință privind rezidența temporară
  182Peru1. Carte de identitate pentru străini 2. Carnet de străin
  183Polonia1. Adeverință privind înregistrarea șederii cetățeanului UE 2. Document care confirmă dreptul de ședere sau reședință
  184Portugalia1. Permis de reședință permanentă 2. Titlu de reședință 3. Certificat de cetățean european 4. Cetățenii români cu dublă cetățenie pot prezenta documentele de identitate eliberate de autoritățile locale (carte de identitate, pașaport, permis de conducere etc.) pentru a face dovada rezidenței pe teritoriul Republicii Portugheze.
  185Qatar1. Carte de identitate pentru străini 2. Colant privind reședința
  186Republica Populară Democrată Coreeană1. Permis de reședință
  187Republica Coreea1. Card de înregistrare pentru străini 2. Certificat de înregistrare pentru străini 3. Viză de lungă ședere (care conferă drept de ședere legal în Republica Coreea mai mare de 90 de zile)
  188Federația Rusă1. Permis de ședere pentru cetățenii străini 2. Permis de reședință temporară pentru cetățenii străini 3. Ștampilă aplicată în pașaport cu menționarea adresei de domiciliu și/sau a termenului de ședere 4. Viză de lungă ședere 5. Talon separat de viză de lungă ședere
  189Rwanda1. Viză aplicată în pașaport
  190Regatul Eswatini1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  191Samoa1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  192San Marino1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de reședință 3. Permis de ședere 4. Permis de ședere special 5. Carte verde 6. Permis de muncă 7. Certificat de înscriere sau de rezidență
  193Saint Kitts și Nevis1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  194Saint Vincent și Grenadine1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  195Saint Lucia1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  196Sao Tome și Principe1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  197Seychelles1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  198Serbia1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de ședere permanentă aplicat în pașaport sub forma unui colant de viză 3. Viză de ședere temporară aplicată în pașaport 4. Adeverință care atestă adresa de domiciliu 5. Permis de ședere kosovar
  199Senegal1. Permis de ședere 2. Viză de lungă ședere 3. Autorizație de ședere
  200Sfântul Scaun1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  201Sierra Leone1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  202Singapore1. Carte de identitate pentru rezidenți permanenți (National Registration Identity Card, NRIC) 2. Permis de angajat „Employment Pass“ 3. Permis pentru antreprenori „Entre Pass“ 4. Permis de angajat personalizat „Personalised Employment Pass“ 5. Permis de muncă tip „S Pass“ 6. Permis de muncă pentru lucrători străini „Work Permit for Foreign Worker“ 7. Permis de muncă pentru lucrători domestici „Work permit for foreign domestic worker“ 8. Permis de muncă pentru persoane care lucrează în localuri de divertisment „Work permit for performing artists“ 9. Permis de angajat pentru stagiar „Training Employment Pass“10. Permis de muncă tip „Work Holiday Pass“ 11. Permis de muncă pentru stagiar „Training work permit“ 12. Permis de muncă tip „Miscellaneous work pass“ 13. Permis pentru studenți „Student Pass“ 14. Permis de aparținător „Dependant’s pass“ 15. Permis de vizită pe termen lung „Long term visit pass“ 16. Permis diplomatic „Diplomatic Pass“
  203Siria1. Document de reședință 2. Permis de ședere 3. Viză de reședință aplicată în pașaport 4. Permis de muncă
  204Slovacia1. Carte de identitate pentru străini 2. Permis de reședință permanentă 3. Adeverință de domiciliu
  205Slovenia1. Permis de ședere sub formă de carnet 2. Permis de ședere permanentă sub formă de card 3. Permis de ședere temporară sub formă de card 4. Permis de ședere sub formă de viză 5. Certificat de înregistrare a cetățeanului UE 6. Adeverință de domiciliu
  206Somalia1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  207Spania1. Certificat de înregistrare ca cetățean comunitar 2. Adeverință de înregistrare în Registrul municipal 3. Permis de conducere 4. Card de sănătate 5. Carnet de elev/student 6. Documente care conțin NIE/numărul de identificare al străinului, respectiv: a) carte de muncă, b) certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă, c) certificat de înscriere la asigurările sociale.
  208Sri Lanka1. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport
  209Statele Unite ale Americii (SUA)1. Permis de reședință permanentă 2. Permis de muncă 3. Viză aplicată în pașaport, în perioadă de valabilitate, cu excepția vizei B1/B24. Formular I-797 sau I-797A 5. Permis de conducere 6. ID-card
  Teritorii aflate sub jurisdicția/suveranitatea SUA
  210Guam1. Permis de conducere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  211Insulele Mariane de Nord1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  212Insulele Virgine1. Permis de conducere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  213Puerto Rico1. Permis de conducere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  214Samoa Americană1. Permis de conducere 2. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  215Sudan1. Permis de ședere 2. Permis pentru străinii de origine sudaneză 3. Viză care atestă dreptul de ședere aplicată în pașaport
  216Sudanul de Sud1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  217Suedia1. Orice act emis de Agenția de Taxe (Skatteverket), indiferent de forma și titlul acestuia, prin care se demonstrează că titularul este înregistrat ca rezident în Suedia, respectiv deține un număr personal suedez 2. Permis de conducere emis de autoritățile suedeze (deținerea unui permis de conducere emis de autoritățile statului de reședință pentru toate cazurile în care se recomandă folosirea permisului de conducere) 3. Adeverință de înregistrare la Agenția pentru Ocuparea în Muncă, împreună cu adeverință de deținere a unui număr de coordonare suedez eliberat de Agenția de Taxe 4. Document emis de universitatea la care studiază - pentru studenții care nu sunt înregistrați ca rezidenți și se află la studii pentru o perioadă mai mare de 3 luni și mai mică sau egală cu 12 luni
  218Suriname1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  219Tadjikistan1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  220Tanzania1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  221Thailanda1. Pașaport special eliberat cetățenilor străini 2. Permis de ședere având forma unei vize aplicate în pașaport 3. Permis de muncă 4. Permis de conducere
  222Timorul de Est1. Permis de ședere permanentă 2. Viză de lucru
  223Togo1. Permis de rezidență
  224Tonga1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  225Trinidad și Tobago1. Certificat de înregistrare a șederii
  226Tunisia1. Permis de ședere 2. Viză aplicată în pașaport
  227Turcia1. Permis de ședere 2. Permis de muncă
  228Turkmenistan1. Adeverință eliberată de Serviciul pentru Migrație care confirmă dreptul de ședere 2. Permis de ședere 3. Viză de lungă ședere aplicată în pașaport
  229Tuvalu1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  230Ucraina1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă 3. Viză de lungă ședere
  231Uganda1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  232Ungaria1. Card de domiciliu 2. Card de înregistrare pentru cetățenii SEE 3. Permis de ședere permanentă 4. Permis de ședere 5. Adeverință de stabilire a domiciliului 6. Carte de identitate
  233Uruguay1. Carte de identitate pentru străini 2. Carte de identitate provizorie
  234Uzbekistan1. Drept de ședere permanentă sub formă de viză aplicată în pașaport 2. Drept de ședere temporară sub formă de viză aplicată în pașaport însoțit de un document care atestă adresa la care este înregistrată persoana
  235Vanuatu1. Documente de reședință emise de către autoritățile locale
  236Venezuela1. Carte de identitate pentru străini 2. Viză de lungă ședere 3. Dovadă privind domiciliul sau înregistrarea în Registrul unic de informare fiscală (RIF)
  237Vietnam1. Permis de ședere temporară 2. Permis de ședere permanentă 3. Viză aplicată în pașaport
  238Yemen1. Viză aplicată în pașaport
  239Zambia1. Carte de identitate eliberată cetățenilor străini 2. Document care atestă stabilirea domiciliului în țara de reședință eliberat de Ministerul de Interne local 3. Permis de reședință temporară, acordat sub forma unei vize 4. Permis de rezidență permanentă
  240Zimbabwe 1. Permis de rezidență 2. Viză aplicată în pașaport 3. Permis de ședere temporară 4. Permis de ședere permanentă 5. Permis de muncă temporar
  (la 03-12-2020, ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.376 din 2 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1168 din 03 decembrie 2020 )