HOTĂRÂRE nr. 912 din 28 octombrie 2020privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Morar Nicolae-Marcel
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 29 octombrie 2020  Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) și alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) și ale art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul Morar Nicolae-Marcel exercită, cu caracter temporar, în condițiile legii, funcția publică de subprefect al județului Hunedoara.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  București, 28 octombrie 2020.Nr. 912.-----