HOTĂRÂRE nr. 911 din 28 octombrie 2020privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Prahova de către doamna Duță Maria-Mihaela
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 29 octombrie 2020  Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) și ale art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Prahova de către doamna Duță Maria-Mihaela.(2) Doamna Duță Maria-Mihaela predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  București, 28 octombrie 2020.Nr. 911.-----