HOTĂRÂRE nr. 895 din 22 octombrie 2020privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 28 octombrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) lit. c) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 22 octombrie 2020.Nr. 895.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILORRegia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ GalațiSediul/Adresa: Galați, Strada Portului nr. 32Cod unic de înregistrare: 1644670
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
  pe anul 2020
  -----