HOTĂRÂRE nr. 894 din 22 octombrie 2020pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 28 octombrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri“, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Finanțarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, a obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galați răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 22 octombrie 2020.Nr. 894.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Port Brăila -
  Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri“
  Titular: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și ComunicațiilorBeneficiar: Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. GalațiAmplasament: România, Regiunea SE, județul Brăila, municipiul BrăilaCheurile de acostare sunt amplasate în incinta portului Bazin Docuri și sunt prevăzute pe latura molului - danele 31 și 32, pe latura laterală amonte a bazinului - dana 33 și pe latura silozului Saligny - danele 34-38Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----