ORDIN nr. 3.950 din 12 octombrie 2020pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului "Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile"
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 20 octombrie 2020  Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) și ale art. 16 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020,luând în considerare dispozițiile art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“,în temeiul art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“ și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanțare a Programului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“, prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  București, 12 octombrie 2020.Nr. 3.950.  +  ANEXĂGHID DE FINANȚAREa Programului "Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile"