RECTIFICARE nr. 651 din 7 august 2020referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 651/2020
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 16 octombrie 2020    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 651/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 13 august 2020, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 7 [cu referire la norma de la art. 16 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 811/2010], în loc de: „c) în situația prevăzută la lit. b)...“ se vaciti: „c) în situațiile prevăzute la lit. a) și b)...“.-----