LISTA nr. 23.872 din 16 octombrie 2020partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 16 octombrie 2020  Nr. crt. Numele competitorului electoralTipul competitorului
  1PARTIDUL ÎMPREUNĂ PENTRU MOLDOVA - FILIALA VRANCEApartid politic
  2PARTIDUL VRANCEA NOASTRĂpartid politic
  3PISOSCHI RĂZVAN GABRIELcandidat independent
  4BACIU ADRIANcandidat independent
  5PANTAZICA SIMIONcandidat independent
  6CIUTA DANIELcandidat independent
  7DUDULICĂ GHEORGHEcandidat independent
  8LAZĂR EMIL DANcandidat independent
  9NICA IULIANcandidat independent
  10GHEORMA GHEORGHEcandidat independent
  11BADIU FILARETcandidat independent
  12PUPĂZĂ NICOLAEcandidat independent
  13RAFAIN ENDREcandidat independent
  București, 16 octombrie 2020.Nr. 23.872.-----