DECIZIE nr. 346 din 16 octombrie 2020privind unele măsuri referitoare la funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 16 octombrie 2020  Având în vedere Cererea domnului Marius Sorin Bozgan, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.366 din 12 octombrie 2020,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICPrin prezenta se ia act de cererea formulată de domnul Marius Sorin Bozgan privind eliberarea din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 16 octombrie 2020.Nr. 346.-----