HOTĂRÂRE nr. 425 din 16 aprilie 2008privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 25 aprilie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov", potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menționate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 7.145 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate pentru anul 2008 prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu destinația cheltuieli aferente obiectivelor de investiții cu finanțare de la bugetul de stat, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziția "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", pentru obiectivul de investiții în continuare "Autostrada București-Brașov, km 0+000-173+300". Notă
  Art. III din HOTĂRÂREA nr. 181 din 25 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 142 din 9 martie 2009, prevede:
  ”(1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 425/2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 25 aprilie 2008, se completează cu pozițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov", cu suma globală estimată de 17.272,31 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
  (3) Suma prevăzută la alin. (2) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 3.”
   +  Articolul 4Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 5(1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de despăgubire.(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat și într-un ziar local, potrivit legii.  +  Articolul 6Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 16 aprilie 2008.Nr. 425.  +  Anexa nr. 2
  TABEL
  cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
  "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localității Dascălu,
  Ștefăneștii de Jos și Nuci, județul Ilfov"
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăNr. cadastralSuprafața terenului (mp)Suprafața construcțiilorNumele proprietarului conform documentațiilor tehnico-cadastrale
  Suprafața rezultată din acteSuprafața rezultată din măsurători necesară de expropriat
  1IlfovComuna Dascălu473/2125001.408,000Kozma Peti Florentina, Kozma Peti Bogdan
  2IlfovComuna Dascălu1640/2/19999,31.130,000Terteci Mihai Dumitru, Terteci Maria Raluca
  3IlfovComuna Dascălu475/124600409,000S.C. Dascălu Development S.R.L.
  4IlfovComuna Dascălu653/2119021.034,000Roșu Maria
  5IlfovComuna Dascălu1657/22000013.407,000Simion Dumitra, Simion Ion, Marinescu Elisabeta, Șerban Elena, Costache Maria
  6IlfovComuna Dascălu463/2251351.198,000S.C. MAR-IO PRODUCT S.R.L.
  7IlfovComuna Dascălu723/12950086,000Prelea Richard, Prelea Paulette, Prelea George, Prelea April Marie
  8IlfovComuna Dascălu729/1414001.519,000Prelea Richard, Prelea Paulette, Prelea George, Prelea April Marie
  9IlfovComuna Nuci1052/1840022,210Pavel Gh. Dumitru
  10IlfovComuna Nuci1049/150004,260Ștefan N. Cristea
  11IlfovComuna Nuci1051/133006,130Costache Iova
  12IlfovComuna Nuci1053/1630016,160Costache A. Stanca
  13IlfovComuna Nuci1054/1106007,030Zorca C. Gheorghe
  14IlfovComuna Nuci1050/140001,680Daniil Constantin, Olteanu Elena, Gheorghe Victor, Olteanu Maria, Gheorghe Ion Donel
  15IlfovComuna Nuci775/164008,940Ioniță Viorica, Dumitru Stelian, Dumitru Tudor
  16IlfovComuna Nuci1160/11170040,000Daniil Constantin, Duță Tudora
  17IlfovComuna Nuci1053/2/1630022,000Costache A. Stanca
  18IlfovComuna Nuci617/12491233,000Ionescu Benedict, Ionescu Aurelian, Ionescu Laurenția, Lechinteanu Viorica
  19IlfovComuna Nuci1231/1100488,000Șerban N. Petra
  20IlfovComuna Nuci1182/198004,000Lică Georgeta
  21IlfovComuna Nuci1228/175003,000Vintilă D. Ioana, Pavel D. Ion
  22IlfovComuna Nuci1116/1500015,000Iovu Ghe. Ana, Iovu Ghe. Nicolae, Iovu Ghe. Silvestru, Iovu Ghe. Dumitru, Iovu Ghe. Alexandru
  23IlfovComuna Nuci1116/2/1500018,000Iovu Ghe. Ana, Iovu Ghe. Nicolae, Iovu Ghe. Silvestru, Iovu Ghe. Dumitru, Iovu Ghe. Alexandru
  24IlfovComuna Nuci1195/126457,000Luca Filofteia
  25IlfovComuna Nuci1050/2/1400016,000Daniil Constantin, Olteanu Elena, Gheorghe Victor, Olteanu Maria, Gheorghe Ion Donel
  26IlfovComuna Nuci1227/1107734,000Oprea B. Stana, Oprea B. Constantin, Zanfir B. Constanța, Oprea B. Ion, Dinu B. Maria
  27IlfovComuna Nuci1049/2/1500019,000Moșt. Ștefan N. Cristea
  28IlfovComuna Nuci775/2/1640025,000Ioniță Viorica, Dumitru Stelian, Dumitru Tudor
  29IlfovComuna Nuci1051/2/1330013,000Costache Iova
  30IlfovComuna Nuci1052/2/1840032,000Pavel Gh. Dumitru
  31IlfovComuna Nuci1054/2/11060034,000Zorca C. Gheorghe
  32IlfovComuna Dascălu464/1152008.257,000Androne Constantin Valentin, Androne Daniela Iuliana
  33IlfovComuna Dascălu480/1360003.756,000Androne Constantin Valentin, Androne Daniela Iuliana
  34IlfovComuna Dascălu483/177001.071,000Frangulea Gheorghe
  35IlfovComuna Dascălu476/2195001.296,000Frangulea Gheorghe
  36IlfovComuna Dascălu2256/173003.689,000Grigore N. Maria
  37IlfovComuna Dascălu465/151788664,000S.C. MAR-IO PRODUCT S.R.L.
  38IlfovComuna Dascălu482/280005.480,000S.C. MAR-IO PRODUCT S.R.L.
  39IlfovComuna Dascălu2295/27500848,000Mihai Gh. Anton
  40IlfovComuna Dascălu2294/212300651,000Maria Gh. Constantina
  41IlfovComuna Dascălu638/28800397,000Bucsaru Magdalena-Ramona
  42IlfovComuna Dascălu650/2129561.010,000Roșu Maria
  43IlfovComuna Dascălu649/210000948,000Roșu Maria
  44IlfovComuna Dascălu652/2135001.421,000Roșu Maria
  45IlfovComuna Dascălu654/27300286,000Roșu Maria
  46IlfovComuna Dascălu1336/1/26650850,000Bucur Profira
  47IlfovComuna Dascălu721/121700103,000Androne Constantin Valentin
  48IlfovComuna Dascălu1953/14995444,000Micu Gheorghe
  49IlfovComuna Dascălu2353/2100001.328,000Costache Gh. Evanghelița
  50IlfovComuna Dascălu805/218000544,000Lungu Cristian
  51IlfovComuna Dascălu2352/211000171,000Gheorghe C. Tasica
  52IlfovComuna Dascălu2357/1334002.465,000Sandu I. Anica
  53IlfovComuna Dascălu2358/25000111,000Năstase M. Șerban
  54IlfovComuna Dascălu2391/25000598,000Radu Niculae
  55IlfovComuna Dascălu1919/15000437,000Mitroi Ion
  56IlfovComuna Dascălu2392/25000584,000Costache Constantin
  57IlfovComuna Dascălu2390/21870018,000Șerban Gr. Elena
  58IlfovComuna Dascălu1640/2/299991.127,000Niculae Alexandrina
  59IlfovComuna Ștefăneștii de Jos594/210000955,000Moldovan Dinu-Viorel
  60IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1117/2191001.815,000Vâlsan Dumitra, Mihai Iordan
  61IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1156/2221002.089,000Nae Dumitru, Nae Aurelia
  62IlfovComuna Ștefăneștii de Jos959/2581005.407,000Pascu Mihail-Claudiu, Pascu Miruna
  63IlfovComuna Ștefăneștii de Jos958/2371003.408,000Pascu Mihail-Claudiu, Pascu Miruna
  64IlfovComuna Ștefăneștii de Jos960/2290002.740,000Pascu Mihail-Claudiu, Pascu Miruna
  65IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1403/2148001.370,000Anghel Elena, Lungu Alexandrina, Miliță Ana, Vasile Maria
  66IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1405/2252003.017,000Anghel Elena, Lungu Alexandrina, Miliță Ana, Vasile Maria
  67IlfovComuna Ștefăneștii de Jos820/2166001.856,000Ellahi Nader, Ellahi Mariana
  68IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1389/2139001.809,000Costache Gheorghe
  69IlfovComuna Ștefăneștii de Jos252/2264003.804,000Lungu Vasile, Lungu Maria
  70IlfovComuna Ștefăneștii de Jos929/210120573,000Itzikovici Tzvi-Ronen
  71IlfovComuna Ștefăneștii de Jos687/2/263001.564,000Pavel I. Constantin
  72IlfovComuna Ștefăneștii de Jos618/2/215000779,000Anghel Ana-Maria
  73IlfovComuna Ștefăneștii de Jos654/212751584,000Anghel Ana-Maria
  74IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1507/2318312.187,000Ilie Elena
  75IlfovComuna Ștefăneștii de Jos772/2318312.181,000Badea Cristian, Enache Octavian Cătălin, Dincă Daniel, Niță Mario Dan, Achimescu Luminița Angela, Leon Marian, Curicuță V. Alexandrina
  76IlfovComuna Ștefăneștii de Jos596/2100001.709,000Stern Anca Loredana Aurelia, Stern Paul Benjamin
  77IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1096/2100001.598,000Gheorghe Aurel
  78IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1442/23100555,000Someșan Aurelia
  79IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1506/272001.340,000Someșan Aurelia
  80IlfovComuna Ștefăneștii de Jos800/2100002.156,000Grigore M. Tinca
  81IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1132/23000795,000S.C. MED - CAN S.R.L.
  82IlfovComuna Dascălu816/2102001323,0000S.C. MID Art Expert S.R.L.
  83IlfovComuna Dascălu2444/2229692618,0000Cristian Gh. Maria, Năstase Gh. Ștefan, Năstase Gh. Ion
  84IlfovComuna Dascălu1911/12500252,0000Micu Ioana, Micu Nicolae, Micu Ion
  85IlfovComuna Dascălu2446/2100001146,0000Bucur Ghe. Gheorghe
  86IlfovComuna Dascălu720/25000612,0000Androne Constantin Valentin
  87IlfovComuna Dascălu725/27500929,0000Androne Constantin Valentin
  88IlfovComuna Dascălu1739/250001232,0000Radu Ion
  89IlfovComuna Dascălu2445/2145001767,0000Ioniță G. Anica
  90IlfovComuna Dascălu2416/15000486,0000Manea Elisabeta
  91IlfovComuna Dascălu1862/26500748,0000Lungu Dumitru
  92IlfovComuna Dascălu2415/28500999,0000Lungu I. Nicolae, Lungu I. Dumitru, Lungu I. Vasile, Lungu Alexandru, Melincovici I. Jana, Lungu C. Ion, Marin C. Maria, Stinca C. Elena, Lungu C. Jana
  93IlfovComuna Dascălu2414/25000573,0000Tudor M. Elisabeta
  94IlfovComuna Dascălu1613/2100001154,0000S.C. "LIPTRA INTERNATIONAL" - S.R.L.
  95IlfovComuna Dascălu1611/25000599,0000S.C. "LIPTRA INTERNATIONAL" - S.R.L.
  96IlfovComuna Dascălu474/2489005736,0000Bican Marin
  97IlfovComuna Dascălu869/25000605,0000Cocioran Silviu Valentin
  98IlfovComuna Dascălu881/23800458,0000Cocioran Silviu Valentin
  99IlfovComuna Dascălu576/25000613,0000Luțescu Vasile
  100IlfovComuna Dascălu1336/2/2199502522,0000Luțescu Vasile
  101IlfovComuna Dascălu1505/2200002515,0000Lungu Gheorghe
  102IlfovComuna Dascălu2413/27500936,0000Preda Niculae
  103IlfovComuna Dascălu2412/24900631,0000Șerban N. Șerban, Șerban N. Gheorghe, Șerban N. Petre
  104IlfovComuna Dascălu1592/25000630,0000Năstase Ion
  105IlfovComuna Dascălu2408/1184001015,0000Sandu Șt. Vasile
  106IlfovComuna Dascălu651/22800164,0000Roșu Maria
  107IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1488/2138501334,0000Mihai Maria
  108IlfovComuna Ștefăneștii de Jos813/2138501330,0000Șerban Ion, Șerban Adriana
  109IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1487/2129001244,00000Mihai G. Nicolae
  110IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1485/1600559,0000Ștefan Ionel Robert
  111IlfovComuna Ștefăneștii de Jos892/129501054,0000Ștefan Ionel Robert
  112IlfovComuna Ștefăneștii de Jos609/23000945,0000Ștefan Ionel Robert
  113IlfovComuna Ștefăneștii de Jos610/23000649,0000Ștefan Ionel Robert
  114IlfovComuna Ștefăneștii de Jos611/23000328,0000Ștefan Ionel Robert
  115IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1285/230001877,0000Anghel George
  116IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1284/230001565,0000Gheorghe Cristian
  117IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1031/23000332,0000Tudor Elena
  118IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1095/2143001927,0000Moldovan Dinu Viorel
  119IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1085/2300004124,0000S.C. "RUBIN IMOB" - S.R.L.
  120IlfovComuna Ștefăneștii de Jos618/1/2217001186,0000Pavel Stela
  121IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1291/215000484,0000Paraschiv Eugen, Paraschiv Nicoleta Carmen
  122IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1036/227501537,0000Constantin Constantina, Constantin Dumitru
  123IlfovComuna Ștefăneștii de Jos999/2100002889,0000Dib Faisal, Moutraji Bassam, Moutraji Irinela
  124IlfovComuna Ștefăneștii de Jos934/28200906,0000Petrila Gabriela, Petrila George
  125IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1037/21800021,0000Gheoacă Doinița Elena, Iordan Veronica, Chiriță Elena-Lucia, Iordan Romulus-Constantin
  126IlfovComuna Ștefăneștii de Jos936/227700848,0000Bucșaru Magdalena Ramona
  127IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1558/2470004936,0000Tudor Tănasa
  128IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1527/29200900,0000Marin Marin
  129IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1151/2263003489,0000Nae Dumitru, Nae Aurelia
  130IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1556/210000938,0000Toma Gh. Constantin
  131IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1555/260083,0000Sultan P. Virginia
  132IlfovComuna Ștefăneștii de Jos877/248002840,0000Ștefan Niculae, Ștefan Anișoara
  133IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1034/227501476,0000Mediș Alexandrina
  134IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1562/22500326,0000Ghinea Radu
  135IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1033/21750872,0000Sava Vasilica
  136IlfovComuna Ștefăneștii de Jos1035/227501420,0000Constantin Marin
  137 Ilfov Dascălu 717/2 30000 3.420,00 0 Androne Constantin Valentin
  138 Ilfov Dascălu 2448/2 10400 93,00 0 Simion N. Aneta
  139 Ilfov Dascălu 716/1 6800 2.979,00 0 S.C. MAR-IO PRODUCT S.R.L.
  140 Ilfov Dascălu 726/2 10000 1.505,00 0 Rotar Anamaria, Vancea Grigore
  141 Ilfov Dascălu 1981/1 12700 1.448,00 0 Șerban Șerban, suprapunere cu Bajenaru Constanta
  142 Ilfov Dascălu 483/1 12700 1.071,00 0 Șerban Șerban, suprapunere cu Frangulea Gheorghe
  143 Ilfov Dascălu 1948/2 11200 1.360,00 0 Bogdan N. Ioan
  144 Ilfov Dascălu 2560/2 5500 467,00 0 Manea Gh. Ion
  145 Ilfov Dascălu 2521/2 2400 309,00 0 Șerban Gheorghe, Șerban Ion, Șerban Atanase, Rusu Floarea, Rusu Mihail, Prichindel Anișoara, Prichindel Nicolae, Băjenaru Constanța
  146 Ilfov Nuci 1668/1 19095 995,00 0 Iordan V. Dumitru
  147 Ilfov Nuci 1792/1 7500 403,00 0 Adam P. Ion
  148 Ilfov Nuci 1780/1 14978 871,00 0 Silvestru C. Nicolae
  149 Ilfov Nuci 1651/1 32608 2.082,00 0 Andreescu Ana
  150 Ilfov Nuci 1779/1 5000 274,00 0 Oprea Ion, Tapu Ion, Alexa L. Stana, Neagu Cornelia
  151 Ilfov Stefăneștii de Jos 1609/2 53000 5.371,00 0 Tudor Tănasa
  152 Ilfov Stefăneștii de Jos 1608/2 10000 1.107,00 0 Radoncea Ion
  153 Ilfov Stefăneștii de Jos 1607/2 10000 1.640,00 0 Matache Dumitru
  154 Ilfov Stefăneștii de Jos 723/2 16700 2.173,00 0 S.C. METAL HOUSE CO S.R.L., Afen Basem, Afen Sana
  155 Ilfov Stefăneștii de Jos 470/2 17700 2.315,00 0 Radu Floarea, Radu Constantin
  156 Ilfov Stefăneștii de Jos 1536/2/2 3125 410,00 0 Nedea Ioana
  157 Ilfov Stefăneștii de Jos 1536/1/2 9375 1.225,00 0 Nedea Ioana, Radu Dumitru Valentin
  158 Ilfov Stefăneștii de Jos 1427/2 11700 1.101,00 0 Toma Constantin
  159 Ilfov Stefăneștii de Jos 1617/2 1500 143,00 0 Grigore Maria, Cristea Dumitra, Stoica D. Gheorghe
  160 Ilfov Stefăneștii de Jos 1215/2 3000 1.254,00 0 Pîrvan Florin
  161 Ilfov Stefăneștii de Jos 977/2 9600 600,00 0 Sorica Vasile, Sorica Ecaterina Tinca
  162 Ilfov Stefăneștii de Jos 1013/1 42300 18,00 0 Oprescu Oana Lucia
  163 Ilfov Stefăneștii de Jos 103/1 12000 7.747,00 0 Radu Traian
  164 Ilfov Stefăneștii de Jos 102/1 19100 8.084,00 0 Birjaru Iordan
  165 Ilfov Stefăneștii de Jos 1603/2 3500 1.477,00 0 Nica Ion
  166 Ilfov Stefăneștii de Jos 1522/1/2 5000 651,00 0 Arsene Nicolae, Arsene Iordan
  167 Ilfov Stefăneștii de Jos 1522/2/2 5400 703,00 0 Arsene Nicolae, Arsene Iordan
  168 Ilfov Stefăneștii de Jos 1644/1 1000 64,00 0 Stan Ioan, Stan Elena
  169 Ilfov Stefăneștii de Jos 1645/1 1000 238,00 0 Stanciu M. Nicolae
  170 Ilfov Stefăneștii de Jos 1643/2 5638 626,00 0 Nicolae C. Ilie
  171 Ilfov Stefăneștii de Jos 1636/2 16000 1.529,00 0 Mihai Gh. Florea
  172 Ilfov Stefăneștii de Jos 1635/2 18053 1.724,00 0 Grigore D. Maria
  173 Ilfov Stefăneștii de Jos 1634/2 22300 2.308,00 0 Anghel H. Ion
  174 Ilfov Stefăneștii de Jos 1224/2 1000 359,00 0 Dinu T. Chiriachița, Curicuță N. Dumitra, Tudor Georgeta
  175 Ilfov Stefăneștii de Jos 849/2 1000 100,00 0 Eftimie Emanuel Adrian
  176 Ilfov Stefăneștii de Jos 758/1 1000 21,00 0 Ilie Nelu Aurel
  177 Ilfov Stefăneștii de Jos 1654/1 1000 196,00 0 Ștefan Nicolae
  178 Ilfov Stefăneștii de Jos 1655/2 19400 3.236,00 0 Gheorghe M. Constantin
  179 Ilfov Stefăneștii de Jos 1501/2 10000 1.303,00 0 Manea Niculina, Tudor Ioana
  180 Ilfov Stefăneștii de Jos 761/2 13500 1.496,00 0 Marinescu Marius, Marinescu Daniela, Cercel Marin, Cercel Uliana
  181 Ilfov Stefăneștii de Jos 88/1/2 34302 11.843,00 0 S.C. ATLAS CONSTRUCT INVEST S.R.L.
  182 Ilfov Stefăneștii de Jos 902/2 2400 511,00 0 Ilie Ion
  183 Ilfov Stefăneștii de Jos 1667/2 1000 109,00 0 Ionița Gh. Marin
  184 Ilfov Stefăneștii de Jos 1540/1 1000 305,00 0 Anghel Dumitru
  185 Ilfov Stefăneștii de Jos 1664/2 1000 391,00 0 Ioniță Florica
  186 Ilfov Stefăneștii de Jos 715/1/2 10012 1.305,00 0 Lungu Gh. Nicolae
  187 Ilfov Stefăneștii de Jos 715/2/2 23194 3.036,00 0 Lungu Gh. Nicolae
  188 Ilfov Stefăneștii de Jos 1572/2 600 161,00 0 Paraschiv Eugen
  189 Ilfov Stefăneștii de Jos 1094/2 1000 561,00 0 Dumitrache D. Marian
  190 Ilfov Stefăneștii de Jos 1714/2 1000 527,00 0 Barbu D. Constantin
  191 Ilfov Stefăneștii de Jos 1131/1 1000 155,00 0 Dinu T. Chiriachița, Curicuță N. Dumitra, Tudor Georgeta
  192 Ilfov Stefăneștii de Jos 627/2 25100 3.289,00 0 Piti Constantin, Badeca Cristian
  193 Ilfov Stefăneștii de Jos 1526/2 1000 40,00 0 Paraschiv Eugen, Paraschiv Nicoleta-Carmen
  194 Ilfov Stefăneștii de Jos 1090/1/2 17626 2.451,00 0 Cioroianu Zoe-Natalia, Eremia Ruxandra-Andreea, Eremia Angela-Cristina
  195 Ilfov Stefăneștii de Jos 1090/2/2 17628 4.178,00 0 Neacșu Nicolae, Neacșu Gheorghiță
  196 Ilfov Stefăneștii de Jos 1158/2 1000 327,00 0 Costache Florin-Ion, Costache Valerica, Anghel Nicolae-Cătălin
  197 Ilfov Stefăneștii de Jos 1643/1/2 2082 24,00 0 Nicolae C. Ilie
  198 Ilfov Stefăneștii de Jos 1643/3/1 2931 18,00 0 Nicolae C. Ilie
  199 Ilfov Stefăneștii de Jos 865/2/ /2/2 1377 1.315,00 0 Marinescu Marius
  200 Ilfov Stefăneștii de Jos 865/2/ /3/1 1539 19,00 0 Marinescu Marius
  201 Ilfov Stefăneștii de Jos 1562/1/2 1699 182,00 0 Ghinea Radu
  202 Ilfov Stefăneștii de Jos 1095/3/1 6362 48,00 0 Moldovan Dinu Viorel
  203 Ilfov Stefăneștii de Jos 1095/2/2 1927 1.671,00 0 Moldovan Dinu Viorel
  204 Ilfov Stefăneștii de Jos 1635/3/1 14357 112,00 0 Grigore D. Maria
  205 Ilfov Stefăneștii de Jos 1427/3/1 7346 13,00 0 Toma Constantin
  206 Ilfov Stefăneștii de Jos 820/2/1 1856 1.828,00 0 Ellahi Nader, Ellahi Mariana
  207 Ilfov Stefăneștii de Jos 1442/2/2 555 517,00 0 Someșan Aurelia
  208 Ilfov Stefăneștii de Jos 800/1/1 4804 396,00 0 Grigore M. Tinca
  209 Ilfov Stefăneștii de Jos 1297/2/2 2485 2.424,00 0 Vlad Nicu, Vlad Cristina, S.C. MED-CAN S.R.L.
  210 Ilfov Stefăneștii de Jos 1106/2/1 /2 17849 385,00 0 Tarta Dan
  211 Ilfov Stefăneștii de Jos 1106/1/1 /2 3930 88,00 0 Guinea Ionel, Anghel Mariana
  212 Ilfov Stefăneștii de Jos 1507/1/2 29200 623,00 0 Ilie Elena
  213 Ilfov Stefăneștii de Jos 372/2/1 /1 535 308,00 0 Podaru Florin
  214 Ilfov Stefăneștii de Jos 1284/1/2 1435 58,00 0 Gheorghe Cristian
  215 Ilfov Stefăneștii de Jos 1284/2/1 1565 1.534,00 0 Gheorghe Cristian
  216 Ilfov Stefăneștii de Jos 1291/1/2 14515 291,00 0 Paraschiv Eugen, Paraschiv Nicoleta Carmen
  217 Ilfov Stefăneștii de Jos 687/2/1 /2 4736 449,00 0 Pavel I Constantin
  218 Ilfov Stefăneștii de Jos 687/2/2 /2 1564 1.276,00 0 Pavel I Constantin
  219 Ilfov Stefăneștii de Jos 1615/1/2 18533 444,00 0 Grigore Maria Pavel Tudora
  220 Ilfov Stefăneștii de Jos 877/2/2 2840 2.754,00 0 Stefan C. Niculae, Ștefan Anișoara
  221 Ilfov Stefăneștii de Jos 772/1/2 29220 695,00 0 Badea Cristian (căsătorit), Enache Octavian Cătălin (căsătorit), Dinca Daniel, Niță Mario-Dan (căsătorit), Achimescu Luminița Angela, Leon Marian (căsătorit), Curicuță V. Alexandrina
  222 Ilfov Stefăneștii de Jos 813/1/2 2265 50,00 0 Șerban Ion, Șerban Adriana
  223 Ilfov Stefăneștii de Jos 1096/2/2 1598 1.506,00 0 Gheorghe Aurel (căsătorit)
  224 Ilfov Stefăneștii de Jos 813/3/1 10255 40,00 0 Șerban Ion, Șerban Adriana
  225 Ilfov Stefăneștii de Jos 1405/2/2 3017 2.965,00 0 Anghel Elena, Lungu Alexandrina, Miliță Ana, Vasile Maria
  226 Ilfov Stefăneștii de Jos 1297/1/1 4849 277,00 0 Vlad Nicu, Vlad Cristina, S.C. MED-CAN SRL
  227 Ilfov Stefăneștii de Jos 1556/3/1 6117 12,00 0 Toma Gh. Constantin
  228 Ilfov Stefăneștii de Jos 1215/1/2 1746 75,00 0 Pîrvan Florin
  229 Ilfov Stefăneștii de Jos 892/1/1 1054 561,00 0 Ștefan Ionel Robert
  230 Ilfov Stefăneștii de Jos 1825/2 14800 1.524,00 0 Ioniță Ion
  231 Ilfov Stefăneștii de Jos 654/1/2 12217 246,00 0 Anghel Ana Maria
  232 Ilfov Stefăneștii de Jos 1285/1/2 1123 51,00 0 Anghel George
  233 Ilfov Stefăneștii de Jos 1285/2/1 1877 1.583,00 0 Anghel George
  234 Ilfov Stefăneștii de Jos 610/1/2 2351 94,00 0 Ștefan Ionel Robert
  235 Ilfov Stefăneștii de Jos 611/1/2 2672 115,00 0 Ștefan Ionel Robert
  236 Ilfov Stefăneștii de Jos 877/1/2 1960 416,00 0 Ștefan C. Niculae, Ștefan Anișoara
  237 Ilfov Stefăneștii de Jos 372/2/2 5000 261,00 0 Podaru Florin
  238 Ilfov Stefăneștii de Jos 1488/3/1 10807 50,00 0 Mihai Maria
  239 Ilfov Stefăneștii de Jos 1488/1/2 1709 20,00 0 Mihai Maria
  240 Ilfov Stefăneștii de Jos 1606/2/1 1020 1.009,00 0 Marin Florica, Stroescu Vasile, Stroescu Niculina
  241 Ilfov Stefăneștii de Jos 865/1/2 /2 648 568,00 0 Stanciu Vasile, Stanciu Dumitra
  242 Ilfov Stefăneștii de Jos 865/1/3 /1 662 10,00 0 Stanciu Vasile, Stanciu Dumitra
  243 Ilfov Stefăneștii de Jos 865/2/1 /2 7684 14,00 0 Stanciu Vasile, Stanciu Dumitra
  244 Ilfov Stefăneștii de Jos 1522/2/3 /1 856 14,00 0 Arsene Nicolae, Arsene Iordan
  245 Ilfov Stefăneștii de Jos 1522/2/1 /2 3841 106,00 0 Arsene Nicolae, Arsene Iordan
  246 Ilfov Stefăneștii de Jos 1522/1/1 /2 3515 194,00 0 Arsene Nicolae, Arsene Iordan
  247 Ilfov Stefăneștii de Jos 1198/2/2 647 559,00 0 Bulucianu Dorel, Bulucianu Mariana
  248 Ilfov Stefăneștii de Jos 1198/3/1 621 10,00 0 Bulucianu Dorel, Bulucianu Mariana
  249 Ilfov Stefăneștii de Jos 1389/2/2 1809 1.765,00 0 Costache Gheorghe
  250 Ilfov Stefăneștii de Jos 1615/2/2 1467 1.104,00 0 Grigore Maria, Pavel Tudora
  251 Ilfov Stefăneștii de Jos 594/2/1 955 831,00 0 Moldovan Dinu-Viorel
  252 Ilfov Stefăneștii de Jos 800/2/2 2156 2.042,00 0 Grigore M.Tinca
  253 Ilfov Stefăneștii de Jos 252/2/2 3804 3.646,00 0 Lungu Vasile, Lungu Maria
  254 Ilfov Stefăneștii de Jos 618/2/1 /2 14221 347,00 0 Anghel Ana-Maria
  255 Ilfov Stefăneștii de Jos 618/2/2 /2 779 505,00 0 Anghel Ana-Maria
  256 Ilfov Stefăneștii de Jos 1132/2/2 795 778,00 0 S.C. MED-CAN SRL
  257 Ilfov Stefăneștii de Jos 594/1/2 884 26,00 0 Moldovan Dinu-Viorel
  258 Ilfov Stefăneștii de Jos 1501/3/1 1796 142,00 0 Manea Niculina, Tudor Ioana
  259 Ilfov Stefăneștii de Jos 1487/1/2 1821 46,00 0 Mihai G. Nicolae
  260 Ilfov Stefăneștii de Jos 1487/3/1 9835 41,00 0 Mihai G. Nicolae
  261 Ilfov Stefăneștii de Jos 1403/3/1 7611 22,00 0 Lungu Alexandrina, Miliță Ana, Vasile Maria, Anghel Elena
  262 Ilfov Stefăneștii de Jos 1604/2/2 6084 5.686,00 0 Mărăcineanu Maria
  263 Ilfov Stefăneștii de Jos 1607/3/1 1407 49,00 0 Matache E. Dumitru
  264 Ilfov Stefăneștii de Jos 308/2/2 738 703,00 0 Ion Anica
  265 Ilfov Stefăneștii de Jos 1602/1/2 9965 268,00 0 Teianu Grigore
  266 Ilfov Stefăneștii de Jos 723/1/2 9421 1.231,00 0 S.C. METAL HOUSE CO S.R.L., Afen Basem, Afen Sana
  267 Ilfov Stefăneștii de Jos 470/1/2 9408 791,00 0 Radu Floarea, Radu Constantin
  268 Ilfov Stefăneștii de Jos 470/3/1 5980 1.795,00 0 Radu Floarea, Radu Constantin
  269 Ilfov Stefăneștii de Jos 1085/1/3 11176 1.209,00 0 S.C. RUBIN IMOB S.R.L.
  270 Ilfov Stefăneștii de Jos 1085/1/1 11176 159,00 0 S.C. RUBIN IMOB S.R.L.
  271 Ilfov Stefăneștii de Jos 1085/3/1 14700 100,00 0 S.C. RUBIN IMOB S.R.L.
  272 Ilfov Stefăneștii de Jos 1522/1/3 /1 835 30,00 0 Arsene Nicolae, Arsene Iordan
  273 Ilfov Stefăneștii de Jos 715/1/1 /2 5889 772,00 0 Lungu Gh. Nicolae
  274 Ilfov Stefăneștii de Jos 715/1/3 /1 2818 980,00 0 Lungu Gh. Nicolae
  275 Ilfov Stefăneștii de Jos 715/2/3 /1 5817 2.098,00 0 Lungu Gh. Nicolae
  276 Ilfov Stefăneștii de Jos 715/2/1 /2 14341 1.759,00 0 Lungu Gh. Nicolae
  277 Ilfov Stefăneștii de Jos 1536/2/3 /1 1184 307,00 0 Nedea Ioana
  278 Ilfov Stefăneștii de Jos 1536/2/1 /2 1531 12,00 0 Nedea Ioana
  279 Ilfov Stefăneștii de Jos 1636/3/1 11450 42,00 0 Mihai Gh. Florea
  280 Ilfov Stefăneștii de Jos 959/3/1 32676 110,00 0 Pascu Miruna, Pascu Mihail-Claudiu
  281 Ilfov Stefăneștii de Jos 958/3/1 16080 59,00 0 Pascu Miruna, Pascu Mihail-Claudiu
  282 Ilfov Stefăneștii de Jos 948/1/2 4951 111,00 0 Ellahi Nader
  283 Ilfov Stefăneștii de Jos 929/1/2 9527 189,00 0 Itzikovici Tzvi Ronen
  284 Ilfov Stefăneștii de Jos 936/1/2 26852 4.831,00 0 S.C. GLORIA CONSULTING GRUP S.R.L., S.C. WATERLINE INVESTMENTS S.R.L.
  285 Ilfov Stefăneștii de Jos 1610/2/2 9348 3.050,00 0 Sârbu Ion, Dumitrache Georgeta
  286 Ilfov Stefăneștii de Jos 1423/2/2 6870 2.808,00 0 Mergeani Nicolae, Mergeani Zoe, Prodan Victor Adrian
  287 Ilfov Stefăneștii de Jos 1460/2/2 5780 1.785,00 0 Birjaru Iordan
  288 Ilfov Stefăneștii de Jos 1031/3/1 1572 10,00 0 Moraru Liliana Georgeta
  289 Ilfov Stefăneștii de Jos 1562/3/1 475 58,00 0 Ghinea Radu
  290 Ilfov Stefăneștii de Jos 627/1/2 16546 1.860,00 0 S.C. INVERTIS S.R.L.
  291 Ilfov Stefăneștii de Jos 627/3/1 5262 1.263,00 0 S.C. INVERTIS S.R.L.
  292 Ilfov Stefăneștii de Jos 1151/3/1 10693 1.223,00 0 Rababoc Anghel, Rababoc Lăcrămioara
  293 Ilfov Stefăneștii de Jos 1151/2/2 3489 3.146,00 0 Rababoc Anghel, Rababoc Lăcrămioara
  294 Ilfov Stefăneștii de Jos 1501/1/2 6899 642,00 0 Le Duc Hoa, Le Duc Adriana
  295 Ilfov Stefăneștii de Jos 594/3/1 8161 248,00 0 Moldovan Dinu-Viorel
  296 Ilfov Stefăneștii de Jos 1117/3/1 13121 39,00 0 S.C. LUXURY DIAMANT REAL ESTATE S.R.L.
  297 Ilfov Stefăneștii de Jos 1293/1/2 16235 334,00 0 Paraschiv Eugen, Paraschiv Nicoleta Carmen
  298 Ilfov Stefăneștii de Jos 1764/2/1 26760 23.004,00 0 Consiliul Local Ștefăneștii de Jos
  299 Ilfov Stefăneștii de Jos 1764/1/2 165654 62,00 0 Consiliul Local Ștefăneștii de Jos
  300 Ilfov Stefăneștii de Jos 1764/1/3 165654 6.532,00 0 Consiliul Local Ștefăneștii de Jos
  301 Ilfov Stefăneștii de Jos 1764/1/5 165654 1.167,00 0 Consiliul Local Ștefăneștii de Jos
  302 Ilfov Stefăneștii de Jos 1764/3/2 20086 10.585,00 0 Consiliul Local Ștefăneștii de Jos
  303 Ilfov Stefăneștii de Jos 644/3/1 7852 315,00 0 Al Jahni Mariana, Al Jahni Nabil
  304 Ilfov Stefăneștii de Jos 723/3/1 5122 1.672,00 0 S.C. METAL HOUSE CO S.R.L., Afen Basem, Afen Sana
  305 Ilfov Stefăneștii de Jos 1635/1/2 1918 31,00 0 Grigore D. Maria
  306 Ilfov Stefăneștii de Jos 1156/3/1 14452 28,00 0 Rababoc Anghel, Rababoc Lăcrămioara
  307 Ilfov Stefăneștii de Jos 596/2/1 1709 1.597,00 0 Galeșanu Anca Loredana
  308 Ilfov Stefăneștii de Jos 800/1/2 /1 4409 95,00 0 Grigore M. Tinca
  309 Ilfov Stefăneștii de Jos 772/1/3 /1 4007 102,00 0 Badea Cristian, Enache Octavian Cătălin, Dincă Daniel, Niță Mario Dan, Achimescu Luminița Angela, Leon Marian
  310 Ilfov Stefăneștii de Jos 772/1/1 /1 24518 104,00 0 Badea Cristian, Enache Octavian Cătălin, Dincă Daniel, Niță Mario Dan, Achimescu Luminița Angela, Leon Marian
  311 Ilfov Stefăneștii de Jos 929/1/1 /1 8595 33,00 0 Itzikovici Tzvi Ronen
  312 Ilfov Stefăneștii de Jos 929/1/3/ /1 743 33,00 0 Itzikovici Tzvi Ronen
  313 Ilfov Stefăneștii de Jos 654/1/1 /1 11091 42,00 0 Anghel Ana-Maria
  314 Ilfov Stefăneștii de Jos 654/1/3 /1 880 42,00 0 Anghel Ana-Maria
  315 Ilfov Stefăneștii de Jos 1291/1/1 /1 13281 49,00 0 Paraschiv Eugen, Paraschiv Nicoleta-Carmen
  316 Ilfov Stefăneștii de Jos 1291/1/3 /1 943 50,00 0 Paraschiv Eugen, Paraschiv Nicoleta-Carmen
  317 Ilfov Stefăneștii de Jos 1615/1/1 /1 13911 66,00 0 Pavel Tudora, Grigore Maria
  318 Ilfov Stefăneștii de Jos 1615/1/3 /1 4178 66,00 0 Pavel Tudora, Grigore Maria
  319 Ilfov Stefăneștii de Jos 618/1/1 /2 20514 652,00 0 S.C. BASICTIME S.R.L.
  320 Ilfov Stefăneștii de Jos 88/3/1/1 4244 3.992,00 0 S.C. ATLAS CONSTRUCT INVEST S.R.L.
  321 Ilfov Stefăneștii de Jos 88/3/2/1 254 223,00 0 S.C. ATLAS CONSTRUCT INVEST S.R.L.
  322 Ilfov Stefăneștii de Jos 88/2/2/1 4813 4.517,00 0 S.C. ATLAS CONSTRUCT INVEST S.R.L.
  323 Ilfov Stefăneștii de Jos 990/1/2 334 27,00 0 Ion Vasile
  324 Ilfov Stefăneștii de Jos 609/1/2 2055 95,00 0 Ștefan Ionel Robert
  325 Ilfov Stefăneștii de Jos 990/2/1 2151 1.395,00 0 S.C. YOURHOTELS S.R.L.
  326 Ilfov Stefăneștii de Jos 990/2/2 2151 387,00 0 S.C. YOURHOTELS S.R.L
  327 Ilfov Stefăneștii de Jos 977/1/1 9600 2.863,00 0 Sorica Vasile, Sorica Ecaterina Tinca
  328 Ilfov Stefăneștii de Jos 1013/2/1 42282 5.072,00 0 Oprescu Oana Lucia
  329 Ilfov Stefăneștii de Jos 102/2/1 11015 1.557,00 0 Birjaru Iordan
  330 Ilfov Stefăneștii de Jos 1655/1/1 16174 733,00 0 Gheorghe M. Constantin
  331 Ilfov Stefăneștii de Jos 1668/1 1000 593,00 0 Vîlsan C. Ion
  332 Ilfov Stefăneștii de Jos 1725/1/1 552 361,00 0 Marin M. Gheorghe
  333 Ilfov Stefăneștii de Jos 1728/1/1 881 520,00 0 Vîlsan Elena
  334 Ilfov Stefăneștii de Jos 1658/2/1 970 600,00 0 Pavel Dumitru, Pavel Donciu
  335 Ilfov Stefăneștii de Jos 1660/2/1 930 598,00 0 Stanciu M. Dumitru
  336 Ilfov Stefăneștii de Jos 1836/2 10000 946,00 0 Consiliul Local Ștefăneștii de Jos
  337 Ilfov Stefăneștii de Jos 1841/2 2593 51,00 0 Consiliul Local Ștefăneștii de Jos
  338 Ilfov Stefăneștii de Jos 1841/2 891 596,00 0 Ilie Gh. Ion
  339 Ilfov Stefăneștii de Jos 1861/1 1000 780,00 0 Pavel Donciu, Pavel Dumitru
  340 Ilfov Stefăneștii de Jos 88/1/1/1 6012 1.642,00 0 S.C. ATLAS CONSTRUCT INVEST S.R.L.
  341 Ilfov Stefăneștii de Jos 1035/1/1 1177 135,00 0 Constantin Marin
  342 Ilfov Stefăneștii de Jos 1603/1/1 2022 125,00 0 Nica I. Ion
  343 Ilfov Stefăneștii de Jos 1713/1/1 634 400,00 0 Mitroi Marian
  344 Ilfov Stefăneștii de Jos 760/1/1 716 441,00 0 Radu Gheorghe, Radu Zoica
  345 Ilfov Stefăneștii de Jos 1659/1/1 964 557,00 0 Constantin Ioana, Ilie M. Gheorghe, Ilie Maria, Ilie Tudora, Luiceanu Dumitra, Medeș Olga
  346 Ilfov Stefăneștii de Jos 1286/2/1 854 594,00 0 Sava I. Vasilica
  347 Ilfov Stefăneștii de Jos 1866/1 1000 704,00 0 Ilie T. Constantin
  348 Ilfov Stefăneștii de Jos 1714/1/1 473 106,00 0 Barbu D. Constantin
  349 Ilfov Stefăneștii de Jos 1158/1/1 672 376,00 0 Costache Florin-Ion, Costache Valerica, Anghel Nicolae-Cătălin
  350 Ilfov Stefăneștii de Jos 902/1/1 1889 1.855,00 0 Ilie Ion
  351 Ilfov Stefăneștii de Jos 103/2/1 4254 2.689,00 0 Radu Traian
  352 Ilfov Stefăneștii de Jos 1094/1/2 439 107,00 0 Dumitrache D. Marian
  353 Ilfov Stefăneștii de Jos 1572/1/1 439 356,00 0 Paraschiv Eugen
  354 Ilfov Stefăneștii de Jos 1033/1/2 878 72,00 0 Sava Vasilica
  Total suprafață de expropriat: 258.931,00 (la 09-03-2009, Anexa nr. 2 a fost completată de Alineatul (1), Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 181 din 25 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 09 martie 2009 )
  ----